Objektů v katalogu: 1800
Fotografií ve fotogalerii: 64960
Dobových obrazů a kreseb: 9042
Mapa hradů, tvrzí a zřícenin v ČR
Úvodní strana
Fotogalerie
Obrazy hradů
O hradech – vývoj hradů v Čechách
Hrady a čeští panovníci
P. F. – Fotografie
Slovník pojmů
Typy hradů
Romantický zájem o hrady
Knihy o hradech
Třicetiletá válka
Google

(zadávejte bez diakritiky)
Webarchiv NK
Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
web o hradech, tvrzích, zámcích a zříceninách (nejen) v ČR

– – – Katalog objektů – – –


Abecední seznam / Doporučeně / Po okresech / Podle charakteru objektu
/   NOVĚ: Seznam hradů v ČR   /

Nejvýše položené hrady na území ČR / Německá jména hradů / Národní kulturní památky ČR
Ohrožené památky Čech (J. Úlovec) / Ohrožené památky (NPÚ) / Zajímavosti a nej-

Katalog se postupně doplňuje – dosud zahrnuje 1800 navštívených lokalit (převážně hradů a tvrzí) na území Čech, Moravy a Slezska. Obsahuje mj. základní informace o poloze, přístupu, charakteru dochovaných pozůstatků, stručný popis historie, subjektivní hodnocení (pět hvězdiček je nejvíc, jedna nejmíň), odkazy na fotografie a dobová vyobrazení.

V posledních letech jsou do katalogu zařazovány i významnější tvrze a další středověká opevněná místa. 893 objektů má charakter hradu (vč. přestavěných, zaniklých apod.), zhruba v 810 případech se jedná o tvrze (někdy na nejasném pomezí tvrz/hrad, tvrz/zámek), dalších několik desítek míst jsou opevněné kostely a kláštery, předsunuté bašty, domnělé hrady, zříceniny jiných památek – stav v lednu 2021.

Rozsah textu neodpovídá významu objektu historickému, architektonickému, turistickému ani žádnému jinému; jinde (v literatuře tištěné i internetové) lze najít téměř ke každému místu mnohem podrobnější informace. Objekty jsou propojeny odkazy na blízké lokality a jejich poloha je vyznačena v turistických mapách. Narazíte-li na nesrovnalosti nebo zastaralé údaje, budu rád, když mě na ně upozorníte. Přeju inspirativní procházení – virtuálním i skutečným světem.
[Poznámka k obsahu – 2017/10]  *  [Poznámka k obsahu II – 2020/9]  *  [Statistiky webu]


A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W Z Ž

CO JE NOVÉHO?
4. 1. 2021: Doplněno 10 míst z cest v prosinci 2020 (jižní a střední Čechy). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, náhledů fotografií a seznamů podle charakteru objektu.
Aktuální stav: Kromě hradů (70), hradů přestavěných na zámky (154) a zřícenin hradů (323, chybí nepřístupné Jivno) by měly být už téměř kompletně zastoupeny i zříceniny tvrzí (71, chybí Olešná) a skalní hrady. Z celkového počtu známých terénních pozůstatků po hradech na našem území (v katalogu dosud 252) zbývá navštívit zhruba 15 lokalit, v případě zcela zaniklých hradů (v katalogu 70) chybí asi 40 míst, polovina z nich je zastoupena alespoň v dobových obrazech.
 
14. 12. 2020: Vytvořen seznam všech hradů v ČR (bez ohledu na stupeň dochování, včetně domnělých/předpokládaných hradů a objektů na pomezí hradu a tvrze). Aktuálně obsahuje 1020 položek (z toho 58 objektů je v katalogu pokládáno za tvrze). Budu rád za případné doplňky nebo korekce.
 
5. 12. 2020: Doplněno 16 míst z cest v listopadu 2020 (jižní Čechy, Vysočina, jižní Morava, východní Čechy). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace dalších záznamů v katalogu, náhledů fotografií a seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu zřícenin tvrzí a objektů na pomezí hradu a tvrze).
3. 11. 2020: Doplněno 6 míst z cest na podzim 2020 (převážně jižní Čechy) a 12 samostatných záznamů pro objekty ležící v blízkosti jiných, s nimiž byly původně spojeny do jednoho hesla (mj. Dalovice–Starý zámek, Nosislav–tvrz, Přestavlky–starší tvrz, Semily–Koštofrank, Vlčice–zámek, Zbenice–starší tvrz). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, drobné úpravy grafiky.
 
20. 10. 2020: Doplnění galerie dobových vyobrazení – 480 obrazů, historických fotografií a pohlednic slovenských hradů, upravena struktura stránek, prolinkování s fotografiemi.
8. 10. 2020: Doplněny fotografie hradů, renesančních kaštelů a zřícenin na Slovensku (převážně středním a jihovýchodním) – 41 míst z cest v srpnu a září 2020, aktualizována mapa slovenských hradů a kaštelů.
 
3. 9. 2020: Doplněno 24 míst z cest v létě 2020 (převážně Morava a Slezsko), včetně několika chybějících terénních pozůstatků po hradech (Burgstein, Přerovec) a zaniklých hradů (Olomouc–Nový Hrádek, Opava, Velké Losiny–Strážník). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu zřícenin tvrzí a objektů na pomezí hradu a tvrze), doplnění ohrožených památek podle NPÚ.
Aktualizována poznámka k obsahu II, doplněn přehled vybraných statistik webu.
 
Aktuální stav: Kromě hradů (70), hradů přestavěných na zámky (154) a zřícenin hradů (323, chybí nepřístupné Jivno) by měly být už téměř kompletně zastoupeny i zříceniny tvrzí (70, chybí Němčičky a Olešná) a skalní hrady. Z celkového počtu známých terénních pozůstatků po hradech na našem území (v katalogu dosud 252) zbývá navštívit zhruba 15 lokalit.
Celkem je v katalogu uvedeno 890 objektů charakteru hradu, dalších 52 je řazeno mezi tvrze nebo tvrze přestavěné na zámky, i když jsou někdy pokládány za hrad – viz objekty na pomezí hradu a tvrze.
 
8. 8. 2020: Doplněno 20 zřícenin kostelů, kaplí a klášterů z cest v letech 2019–2020. (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace přehledu ohrožených památek podle NPÚ.
 
20. 7. 2020: Doplněno 17 míst z cest začátkem léta 2020 (západní a severní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu komend a objektů na pomezí hradu a tvrze), doplnění nejvýše položených hradů a tvrzí, Národních kulturních památek ČR a ohrožených památek, aktualizace dalších záznamů v katalogu.
3. 7. 2020: Doplnění galerie dobových vyobrazení – přibližně 580 pohlednic, fotografií a obrazů 93 míst (severní Čechy, východní Čechy, Český ráj a Podbezdězí). Aktuálně jsou dobové obrazy a pohlednice vloženy u 914 objektů v katalogu.
 
6. 6. 2020: Doplněno 10 míst z cest v květnu 2020 (východní, střední a jižní Čechy, Vysočina). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů nejvýše položených hradů a tvrzí a ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, aktualizace několika desítek dalších záznamů v katalogu.
6. 5. 2020: Doplněno 30 míst z cest v dubnu 2020 (severní, východní a střední Čechy, Vysočina, jižní Morava), včetně několika dalších terénních pozůstatků po hradech (Ledvice, Luční skála, Mazova horka–Krucemburk, Mladkovský hrádek, Sytový, Zadní hrádek u Skalska) a zaniklých hradů (Hrádek nad Nisou, Mimoň). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu (včetně několika dílčích přesunů, např. Kavčí Hora a Větrov mezi zaniklé hrady), doplnění přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, aktualizace dalších informací a náhledů fotografií v katalogu.
 
Aktuální stav: Kromě hradů (70), hradů přestavěných na zámky (154) a zřícenin hradů (323, chybí nepřístupné Jivno) by měly být už téměř kompletně zastoupeny i zříceniny tvrzí (68, chybí Němčičky a Olešná) a skalní hrady. Z celkového počtu známých terénních pozůstatků po hradech na našem území (v katalogu dosud 248) chybí zhruba 20 lokalit (hlavně v západních a severních Čechách), ze zaniklých hradů (62) několik desítek.
Celkem je v katalogu uvedeno 881 objektů charakteru hradu, dalších 52 je řazeno mezi tvrze nebo tvrze přestavěné na zámky, i když jsou někdy pokládány za hrad – viz objekty na pomezí hradu a tvrze.
 
1. 4. 2020: Doplněno 22 míst z cest v první polovině března 2020 (západní, střední a východní Čechy, jižní Morava), včetně většího počtu tvrzišť a několika pozůstatků po hradech nebo zaniklých hradů. (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů Národních kulturních památek ČR, objektů na pomezí hradu a tvrze a zřícenin tvrzí, aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu, doplnění odkazů na další informace na wikipedii.
2. 3. 2020: Doplněno 18 míst z cest v únoru 2020 (severní Morava a Slezsko, včetně dlouho odkládané cesty na Těšínsko; střední Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek a objektů na pomezí hradu a tvrze, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.
 
2. 2. 2020: Doplněno 15 míst z cest převážně v lednu 2020 (střední a západní Čechy, Vysočina). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů Národních kulturních památek ČR a ohrožených objektů, aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu, drobné úpravy grafiky stránek jednotlivých míst.
6. 1. 2020: Doplněno 12 míst z cest v prosinci 2019 (převážně východní a jižní Čechy). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, úprava zařazení několika objektů (mj. Hauenštejn, Kunětická Hora), další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.
 
Aktuální stav: Kromě hradů (70), hradů přestavěných na zámky (150) a zřícenin hradů (322, chybí nepřístupné Jivno) by měly být už téměř kompletně zastoupeny i zříceniny tvrzí a tvrzí přestavěných na zámky (63, chybí Olešná, Skalsko a Velký Valtinov). Z celkového počtu známých terénních pozůstatků po hradech na našem území (v katalogu dosud 240) chybí zhruba 30–40 lokalit, ze zaniklých hradů (v katalogu 52) několik desítek – převážně těch, z nichž už nelze nic nafotit.
Celkem je v katalogu uvedeno 859 objektů charakteru hradu, dalších 46 je řazeno mezi tvrze nebo tvrze přestavěné na zámky, i když jsou někdy pokládány za hrad – viz objekty na pomezí hradu a tvrze.
 
1. 1. 2020: Doplnění galerie dobových vyobrazení – 395 pohlednic 158 míst z publikace Nakladatelství Baron Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích: Západní Čechy (2018).
 
8. 12. 2019: Doplněno 13 míst z cest v listopadu a prosinci 2019 (jižní a střední Čechy), včetně několika chybějících pozůstatků po hradech (Hrádek u Ostrova, Poděhusy, Netolice–Hrádek, Dražice u Tábora). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek a nejvýše položených hradů a tvrzí na našem území. Další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.
15. 11. 2019: Letos potřetí (a naposledy) doplněny fotografie hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku (celkem 53 míst z cest od června do října 2019, poslední na Spiš a Šariš). Vytvořena galerie dobových obrazů slovenských hradů. Drobné aktualizace a oprava chyb u několika záznamů v katalogu.
 
6. 11. 2019: Doplněno 15 míst z cest v říjnu 2019 (východní Čechy, Český ráj, Mladoboleslavsko), včetně několika chybějících pozůstatků po hradech (Bystrý, Radvanice, Veselice, Hrad u Malé Lhoty – Stará Hrada, Křineč). Aktualizace informací a náhledů fotografií u dalších lokalit v katalogu.
16. 9. 2019: Doplněno 10 míst z cest v srpnu 2019 (převážně severní Čechy), včetně několika chybějících pozůstatků po hradech (Jezdec, Skalní hrad u Raspenavy, Hrádek u Drnholce). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, aktualizace informací a náhledů fotografií u dalších lokalit v katalogu.
 
22. 8. 2019: Doplněno 30 zřícenin kostelů, kaplí a klášterů, převážně z cest v letech 2017–2019. (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.)
8. 8. 2019: Doplněno 18 míst z cest v létě 2019 (převážně severní Morava a Slezsko, severní Čechy). Doplnění přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, aktualizace informací a náhledů fotografií u dalších lokalit v katalogu.
14. 7. 2019: Na stránky většiny objektů v katalogu vloženy odkazy na další informace na wikipedii. Drobná úprava grafiky katalogu, aktualizace nefunkčních externích linků, rozdělení seznamu míst, která byste neměli minout, podle jejich charakteru.
12. 7. 2019: Doplněny fotografie 16 míst na Slovensku (návrat po mnoha letech) a 15 v Rakousku z cest v první polovině roku 2019, upravena struktura fotogalerie slovenských hradů.
 
20. 6. 2019: Doplněno 30 míst z cest na jaře 2019 (převážně střední a severní Morava, východní Čechy, Český ráj), včetně několika dalších terénních pozůstatků po hradech (Arnoltovice, Chábory, Hřebeč–Boršov, Radeč u Hrubé Skály, Skalice u Tábora, Žáravice–Hrada) a skalních hradů (Čertova ruka, Klokočský hrádek). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace informací a náhledů fotografií u dalších lokalit.
V katalogu je aktuálně uvedeno 844 objektů, které mají charakter hradu (plus několik desítek na pomezí tvrz/hrad), a přes 600 tvrzí nebo tvrzí přestavěných na zámky – podrobněji přehledy podle charakteru objektu. Počet chybějících míst s existujícími pozůstatky po hradech na našem území je kolem 50.
 
17. 5. 2019: Vytvořena google mapa hradů, tvrzí a zřícenin uvedených v katalogu (aktuálně 1472). Náhledy okolí vloženy i na stránky jednotlivých míst, v souvislosti s tím upraveno rozvržení a grafika stránek v katalogu.
10. 5. 2019: Přidány další specifické výpisy podle charakteru míst: objekty na pomezí hrad/tvrz, komendy, opevněné kostely a kláštery, zříceniny tvrzí. Drobné úpravy grafiky katalogu.
 
8. 5. 2019: Doplněno 37 míst z cest v dubnu 2019 (převážně západní Čechy, Dačicko, střední Čechy), včetně několika dalších terénních pozůstatků po hradech nebo možných hradech (mj. Brdo–Hrádek u Manětína, Červený Hrádek u Dačic, Hrad na Babské skále, Hradiště–Louka, Hradiště nad Javornicí, Milkov–Domaslav, Mítov–Liškův hrad). Doplnění přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce (10 nových míst), aktualizace seznamu nejvýše položených hradů a tvrzí u nás a náhledů fotografií v katalogu.
 
Aktuální stav: Kromě hradů (68), hradů přestavěných na zámky (144) a zřícenin hradů (323, chybí nepřístupné Jivno) by měly být už téměř kompletně zastoupeny i zříceniny tvrzí a tvrzí přestavěných na zámky na našem území (celkem 61, v poslední době doplněny Brnky, Lítožnice a Maříž, chybí Velký Valtinov; za upozornění na další objekty budu vděčný). Z celkového počtu známých terénních pozůstatků po hradech (v katalogu dosud 228) chybí odhadem zhruba 60 lokalit.
 
21. 4. 2019: Upraveno členění podle charakteru objektu – přestavěné hrady, které nemají podobu zámku, jsou řazeny jednotně mezi hrady (nově Dobříš–Vargač, Mohelnice, Olomouc, Rokycany), několik míst přesunuto mezi zříceniny hradů (Angerbach, Komošínský hrádek, Landek, Vyšehrad, Zbraslavice), Jeseník mezi tvrze.
17. 4. 2019: Doplněno 29 míst z cest v březnu 2019 (Vysočina, střední Čechy), včetně 15 terénních pozůstatků po hradech nebo tvrzích. Aktualizace informací a náhledů fotografií u většího počtu lokalit v katalogu, doplnění přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce.
 
16. 3. 2019: Zpřehledněna navigace po stránkách jednotlivých okresů, v levé části doplněny seznamy okresů po krajích. Oprava některých nepřesných údajů o nadmořské výšce.
10. 3. 2019: Doplněno 46 lokalit z cest v zimě 2018/2019 (jižní Morava, východní, střední a jižní Čechy), včetně některých terénních pozůstatků po hradech. (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace informací o dalších zhruba 30 místech (současný stav apod.) a náhledů fotografií v katalogu, doplnění přehledů Národních kulturních památek ČR a ohrožených památek podle NPÚ, resp. J. Úlovce.
 
3.–12. 2. 2019: Doplnění galerie dobových vyobrazení – přibližně 1050 pohlednic, fotografií, obrazů a grafik 230 míst (severní Morava a Slezsko, střední Morava, jižní Morava, Vysočina, východní Čechy). Aktuálně jsou dobové obrazy a pohlednice vloženy u 742 objektů v katalogu.
25. 1. 2019: Upravena grafika katalogu, doplnění náhledů dobových obrazů a pohlednic, aktualizace záznamů u několika objektů (stav, přístupnost apod.).
18.–24. 1. 2019: Doplnění galerie dobových vyobrazení – 735 pohlednic 262 míst z publikací Nakladatelství Baron (střední Čechy, jižní Čechy).
 

Zobrazit přehled starších aktualizací


A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W Z Ž

LITERATURA: Durdík T.: Encyklopedie českých hradů (1995)
Plaček M.: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (1996)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (1999, 2000, 2009)
Plaček M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí (2001, 2007)
Svoboda L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí I. (A–J) (1998)
Svoboda L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí II. (K–R) (2000)
Úlovec J. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí III. (S–Ž) (2005)
Vlček P.: Encyklopedie českých zámků (1994)
Vlček P.: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (1999, 2001)
Úlovec J.: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech I. (A–M) (2003)
Úlovec J.: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech II. (N–Ž) (2005)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: Dodatky (2002)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: Dodatky 2 (2005)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: Dodatky 3 (2008)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: Dodatky 4 (2011)
Plaček M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí: Dodatky (2007)
Fišera Z.: Skalní hrady zemí Koruny české (2004)
Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého (1880–1927)
Peša V.: České hrady. Severní, východní a střední Čechy, Českosaské Švýcarsko, Kladsko (2002)
www.hrady.cz, www.castles.cz, www.stredovek.com, hrady.dejiny.cz, cs.wikipedia.org a další zdrojePetr Fabian, www.hrady-zriceniny.cz, 2000–2021
(p.fabian@seznam.cz)

www.petr-fabian.cz

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – úvodní strana
Fotogalerie – hrady a zříceniny
 TOPlist TOPlist