Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
www.hrady-zriceniny.cz
Hazlov Kaceřov Červená Lhota Borotín Dobronice
Cesta: pruh země, po kterém se chodí pěšky. Silnice se liší od cesty nejenom tím, že se po ní jezdí autem, ale že je jen čarou, která spojuje jeden bod s druhým. Silnice nemá smysl v sobě samé; smysl mají jen dva body, které spojuje. Cesta je chvála prostoru. Každý úsek cesty má smysl sám v sobě a zve nás k zastavení.
Milan Kundera: Nesmrtelnost      

Stránky jsou věnovány hradům a jejich pozůstatkům převážně na území Čech, Moravy a Slezska. Katalog (postupně doplňovaný) dosud zahrnuje 1360 navštívených hradů, tvrzí a zřícenin u nás, dalších přibližně 80 lokalit ze Slovenska a 100 z Rakouska, Švýcarska a Itálie je zastoupeno zatím jen ve fotogalerii. Obsah webu vzniká od r. 2000 – v letech 2002–2012 byl umístěn na http://hrady.hyperlink.cz, od ledna 2013 na stávající adrese.

V katalogu najdete stručný popis historie každého objektu, zajímavosti, informace o přístupu, odkazy na blízká místa apod. Hodnocení (pět hvězdiček je nejvíc, jedna nejmíň, plus znamená půl bodu) vychází vždy z mého vlastního dojmu a nemusí být pokládáno za přenositelné; náhodný návštěvník a ctitel Máchy nebo Hebera se ve svých očekáváních a zážitcích shodnout nemohou.

Několik dalších stran je o vývoji hradů u nás, typech hradů, literatuře o hradech apod. Nechybí fotogalerie a galerie dobových obrazů a pohlednic (průběžně doplňované), slovník pojmů z hradní architektury a přehled českých panovníků.

V posledních letech jsou do katalogu zařazovány i významnější tvrze (často jde o objekty na nejasném pomezí mezi hradem a tvrzí) a další středověká opevněná místa.

Většiny hradů bylo dosaženo výhradně za pomoci vlastních nohou a prostředků hromadné dopravy – vřele doporučuji totéž všem, kdo nejsou věkem, zdravím či jinými okolnostmi omezeni a nechtějí své zážitky zbytečně znehodnotit.

Pokud kdekoli na stránkách najdete chyby věcné či technické (zastaralé informace, nefunkční odkazy apod.), budu rád, když mě na ně upozorníte – p.fabian@seznam.cz. Předem také děkuju za nápady a podněty, co na webu změnit, zpřehlednit nebo doplnit.

Objektů v katalogu: 1360 (z toho přírůstek v letech 2015–2018: 748)
Fotografií ve fotogalerii: 43720 (z toho přírůstek v letech 2015–2018: 32540)
Dobových obrazů a kreseb: 5345 (z toho přírůstek v letech 2015–2018: 3252)

(zadávejte bez diakritiky)


Poslední aktualizace:

[2018/12] Doplněny fotografie hradů a zřícenin v Rakousku z cest v roce 2018.

[2018/12] V katalogu přidáno 10 lokalit z cest v listopadu 2018 (Podkrkonoší, východní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, další drobné úpravy v katalogu (náhledy fotografií, přístupnost, současný stav apod.).

[2018/12] Ve fotogalerii doplněno 760 fotografií 30 míst z cest v listopadu 2018.

[2018/11] V katalogu přidáno 10 lokalit z cest v říjnu 2018 (jižní, střední a severní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu a přehledu ohrožených památek.

[2018/11] Ve fotogalerii doplněno 610 fotografií 22 míst z cest v říjnu 2018.

[2018/10] V katalogu přidáno 20 lokalit z cest v září 2018 (severní Morava a Slezsko, Vysočina). Aktualizace náhledů fotografií v katalogu a informací o jednotlivých objektech (přístupnost, současný stav apod.).

[2018/10] Ve fotogalerii doplněno 680 fotografií 30 míst z cest v září 2018.

[2018/9] V katalogu přidáno 15 lokalit z cest v srpnu 2018 (severní Čechy, Táborsko). Aktualizace náhledů fotografií v katalogu, propojení položky "Charakter objektu" na stránkách jednotlivých míst s výpisy podle charakteru objektu.

[2018/9] Ve fotogalerii doplněno 550 fotografií 21 míst z cest v srpnu 2018.

Hartenberk Puclice Slavkov Bechyně Kašperk

[2018/8] V galerii dobových vyobrazení doplněny veduty F. B. Wernera, Adolpha Kunikeho, Františka Richtera a dalších zhruba 100 obrazů, fotografií a pohlednic. U všech autorů propojeny obrazy se stránkami jednotlivých objektů v katalogu. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 542 míst uvedených v katalogu.

[2018/8] V katalogu přidáno 30 lokalit z cest v červenci a srpnu 2018 (především západní Čechy, Vysočina, jižní Morava). Aktualizovány náhledy fotografií v katalogu, další drobné úpravy a aktualizace.

[2018/8] Ve fotogalerii doplněno 930 fotografií 43 míst z cest v červenci a srpnu 2018.

[2018/7] Úprava seznamů podle charakteru objektu – rozděleny tvrze (včetně zřícenin a zaniklých objektů) a tvrze přestavěné na zámky, pozůstatky hradů v novodobé zástavbě nově řazeny do přehledu zřícenin hradů (např. Buštěhrad, Myšenec) nebo mezi zaniklými hrady.

[2018/7] Upravena grafika katalogu, přidány náhledy na polohu objektu v mapě, další drobné aktualizace.

[2018/7] V katalogu přidáno 25 lokalit z cest v červnu a červenci 2018 (především západní a jižní Čechy). Na stránkách jednotlivých míst v katalogu doplněny informace, pokud se jedná o Národní kulturní památky ČR nebo objekty ze seznamů ohrožených památek podle NPÚ, resp. publikací J. Úlovce. Aktualizovány náhledy fotografií v katalogu, další drobné úpravy a aktualizace.

[2018/7] Ve fotogalerii doplněno 820 fotografií 45 míst z cest začátkem léta 2018. Celková revize fotogalerie, vyřazení některých starších nekvalitních fotek.

[2018/6] V katalogu přidáno 38 lokalit z cest v květnu 2018 (především střední a jižní Morava). Vytvořen přehled lokalit po krajích, aktualizovány náhledy fotografií v katalogu, další drobné úpravy a aktualizace.

[2018/6] Ve fotogalerii doplněno 1100 fotografií 48 míst z cest na jaře 2018.

[2018/6] Doplněno 63 retro kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 484 objektů z katalogu, kresby Jana Heřmana u 429 míst.

[2018/5] V katalogu přidáno 52 lokalit z cest v březnu a dubnu 2018 (především východní, jižní a západní Čechy). Doplnění přehledu ohrožených hradů, tvrzí a zámků podle publikací J. Úlovce a seznamu NPÚ, další drobné aktualizace a opravy (zařazení do okresů).

[2018/5] Ve fotogalerii doplněno 2200 fotografií 95 míst z cest na jaře 2018, včetně nově nafocených známějších hradů a zřícenin (např. Gutštejn, Krasíkov–Švamberk, Litice nad Orlicí, Potštejn, Nové Město nad Metují, Náchod, Orlík nad Vltavou, Točník, Valdek aj.).

Kost Ledeč nad Sázavou Horní Cerekev Sirotčí hrádek Mirošov

[2018/4] Aktualizace záznamů v katalogu, drobná úprava grafiky, přechod na zabezpečenou verzi webu (https://).

[2018/3] V katalogu přidáno 43 lokalit z cest v lednu až březnu 2018 (jižní, střední, severní a východní Čechy, Vysočina) a 5 dříve navštívených opevněných míst (např. Haselburg, Bílá věž). Větší aktualizace fotografií v katalogu a starších záznamů, doplnění přehledu ohrožených hradů, tvrzí a zámků podle publikací J. Úlovce a seznamu NPÚ.

[2018/3] Ve fotogalerii doplněno 1500 fotografií 68 míst z cest v zimě 2018, včetně nově nafocených známějších objektů (např. Bezděz, Konopiště, Želiv, Žirovnice, Žleby aj.).

[2018/2] Rozšíření a související úpravy galerie dobových vyobrazení (aktuálně jsou vložena u 460 objektů v katalogu, samostatnou galerii má 37 autorů). Oprava některých chyb v identifikaci objektů nebo autorství rytin/předloh, odstranění duplicit, úprava na přibližně chronologické řazení dobových vyobrazení na stránkách jednotlivých objektů.

[2018/1] Doplněny fotografie hradů a zřícenin v Itálii a San Marinu z cesty v prosinci 2017.

[2018/1] Upraveno vyhledávání na webu (spolehlivě funguje bohužel jen bez diakritiky), oprava některých typografických chyb, další drobné aktualizace obsahu a grafiky webu.

Louzek Děvín Hluboká Zuvačov Neuberg

[2017/12] V katalogu přidáno 10 lokalit z cest v listopadu a prosinci 2017 (Vysočina). Katalog je v tuto chvíli "subjektivně kompletní" (z hlediska navštívených míst) a měl by být téměř úplný, pokud jde o hrady (64), hrady přestavěné na zámky (140) a zříceniny hradů (315) na našem území.
V dalších letech bude rozšiřován především s ohledem na prostorovou vyváženost dalších objektů (zejména tvrzí a reliéfních pozůstatků po hradech, případně jiných středověkých opevněných míst) v rámci ČR.

[2017/12] Ve fotogalerii doplněno 610 fotografií 21 míst z cest v listopadu a prosinci 2017.

[2017/12] Doplnění informace o okresu do abecedního seznamu lokalit, oprava zařazení některých objektů do okresů (Beroun, Příbram), doplnění seznamu německých jmen hradů, úprava grafiky webu.

[2017/12] Aktualizace přibližně 300 záznamů v katalogu, zejména dříve v minulosti navštívených objektů, doplnění nadmořských výšek a odkazů na literaturu, aktualizace přístupnosti, drobné typografické a jazykové úpravy.

[2017/11] Přidán seznam ohrožených hradů, zámků a tvrzí Čech podle publikací J. Úlovce.

[2017/11] Ve fotogalerii doplněno 540 fotografií 17 míst z cest v listopadu 2017.

[2017/11] V katalogu přidáno 12 lokalit z cest v listopadu 2017 (východní a střední Čechy, Vysočina). Další drobné aktualizace obsahu katalogu, doplnění odkazů na literaturu, zpřesnění zařazení hradů/tvrzí podle charakteru objektu.

[2017/10] Ve fotogalerii doplněno 1420 fotografií 45 míst z cest na podzim 2017.

[2017/10] V katalogu přidáno 30 lokalit z podzimu 2017 (především západní, jižní a střední Čechy). Další drobné aktualizace obsahu a grafiky katalogu.

[2017/9] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Itálii a ve Švýcarsku (31 objektů z cest v letech 2001–2017).

[2017/9] Ve fotogalerii doplněno 380 fotografií 17 hradů a tvrzí z cest na přelomu léta a podzimu 2017.

[2017/9] V katalogu přidáno 10 lokalit z konce léta 2017 (střední a jižní Čechy). Drobné aktualizace informací, doplnění 85 dobových obrazů.

Tichá Brumov Kostomlaty Hranice Cimburk u Koryčan

[2017/8] Přidán výpis ohrožených nemovitých památek NPÚ zařazených v katalogu.

[2017/8] Ve fotogalerii doplněno 1220 fotografií 55 hradů a tvrzí z cest v létě 2017.

[2017/8] V katalogu přidáno 44 lokalit z léta 2017 (Morava a Slezsko, východní Čechy), včetně posledních chybějících hradů přestavěných na zámky (Krnov, Velké Heraltice). Aktualizován seznam Národních kulturních památek ČR zařazených v katalogu, drobné úpravy grafiky webu.

[2017/8] Doplněno 78 retro kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky, zpřehledněna struktura galerie (nově jsou zvlášť řazeny hrady a tvrze) – celkem obsahuje přibližně 2090 kreseb 485 objektů.

[2017/7] Ve fotogalerii doplněno 450 fotografií 24 hradů a tvrzí z cest v červnu a červenci 2017.

[2017/7] V katalogu přidáno 20 lokalit z cest v červnu a červenci 2017 (jižní, západní a střední Čechy), doplněn seznam Národních kulturních památek ČR zařazených v katalogu.

[2017/6] Ve fotogalerii doplněno 900 fotografií 45 hradů a tvrzí z cest v červnu 2017.

[2017/6] V katalogu přidáno 36 lokalit z cest v červnu 2017 (rozhraní jižní Moravy, jižních Čech a Vysočiny, jihozápadní Čechy, České středohoří, střední Čechy), včetně několika zbývajících hradů přestavěných na zámky (Bezdružice, Bor, Chyše, Planá, Poběžovice–Ronšperk, Zelená Hora) a poslední zříceniny hradu přestavěného na zámek (Prostiboř). Další drobné aktualizace katalogu (přístupnost apod.).

[2017/6] Ve fotogalerii doplněno 470 fotografií 24 hradů a tvrzí z cest v květnu 2017.

[2017/6] V katalogu přidáno 14 lokalit z cest v květnu 2017 (jižní a střední Čechy), včetně tří dosud nezařazených hradů přestavěných na zámky (Koloděje, Stráž nad Nežárkou, Třeboň). Další drobné aktualizace katalogu (přístupnost, GPS, stav apod.).

[2017/5] Provedena revize GPS všech objektů v katalogu, údaje (včetně přesných poloh v mapě) aktualizovány zhruba u 90 lokalit. Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (45 objektů z cest v letech 2005–2017).

Bezděz Hasištejn Blatná Košťálov Mladá Boleslav

[2017/4] Ve fotogalerii doplněno 1200 fotografií 43 hradů a tvrzí z cest v březnu a dubnu 2017.

[2017/4] V katalogu přidáno 34 lokalit z cest na jaře 2017 (západní, severní a východní Čechy, Vysočina, jižní Morava), včetně tří dosud chybějících zřícenin hradů (Čepička, Sviňomazský hrádek, Vlčinec) a několika hradů přestavěných na zámky. Další drobné aktualizace katalogu (přístupnost, GPS apod.), oprava zařazení několika míst do okresů a regionů.

[2017/4] Ve fotogalerii doplněno 820 fotografií 30 hradů a tvrzí z cest v březnu 2017.

[2017/3] Ve fotogalerii doplněno 330 fotografií 10 hradů z konce února 2017.

[2017/3] V katalogu přidáno 20 lokalit z cest v zimě 2017 (západní, severní a střední Čechy), včetně pravděpodobně posledního dosud chybějícího objektu na našem území, který si zachoval charakter hradu (Cheb), a posledních dvou zřícenin hradů přestavěných na zámky (Hartenberk, Hazlov). Další drobné aktualizace katalogu včetně přístupnosti (např. Týřov) a zařazení míst do okresů a regionů. Doplnění 50 dobových obrazů, celková úprava grafiky webu.

[2017/3] Doplněna fotogalerie – 650 fotografií 23 hradů, zámků a tvrzí z cest v zimě 2017.

[2017/2] Doplněno 51 retro kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky – celkem je zde nyní přibližně 2020 kreseb 480 objektů, převážně hradů.

[2017/2] V katalogu přidáno 7 lokalit z cest v zimě 2017 (Benešovsko, Mladoboleslavsko, Českolipsko). Další drobné aktualizace katalogu i jiných částí webu.

[2017/2] Doplněna fotogalerie – 470 fotografií 15 hradů, zámků a tvrzí z cest v zimě 2017.

[2017/1] Počet návštěv na webu hrady-zriceniny.cz v roce 2016 poprvé přesáhl 100,000 za rok – děkuju všem za přízeň! I nadále se budu snažit v rámci možností stránky doplňovat a zpřesňovat. Během letošního roku bych rád zařadil mj. fotogalerii hradů v blízkých zemích, hlavně v Rakousku.
Zvlášť pak děkuju těm, od kterých jsem (během roku nebo v průběhu let) dostal povzbuzující emaily, nebo upozornění na nepřesné a zastaralé informace.

Likava Devín Lietava Vinianský hrad Lednica


Zobrazit s přehledem starších aktualizací


Topolčiansky hrad, duben 2009

www.petr-fabian.cz

Petr Fabian – Fotografie

Petr Fabian, 2000–2018

(V případě zájmu o použití fotografií se ozvěte na p.fabian@seznam.cz.)

Místo pro krátký vzkaz/komentář/připomínku:

Karlštejn – Johann Venuto podle Quirina Jahna
Katalog hradů – hlavní strana
O hradech – vývoj hradů v Čechách
Petr Fabian – Fotografie
P. F. – Fotografie
Typy hradů
Hrady a čeští panovníci
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – západní Čechy
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – západní Čechy (2018)
Staré obrazy hradů
Fotogalerie
Hrady a zámky 2019 – kalendář
Kalendář Hrady a zámky 2019
Slovník pojmů
Knihy o hradech
Borotín
Romantický zájem o hrady
Třicetiletá válka
Výsledky hlasování o nejhezčí hradní zříceninu (2005):
1. Trosky, 2. Rabí, 3. Házmburk, 4. Landštejn, 5. Gutštejn, 6. Ralsko, 7. Valdek, 8. Helfenburk u Bavorova.

Server hrady-zriceniny.cz je nekomerční, nezávislý a jeho provoz není hrazen z reklam nebo inzerce. Pokud byste se Vy nebo Vaše společnost chtěli stát partnery webu, případně byste byli ochotni přispět k jeho zlepšení (webdesign, grafika apod.), prosím ozvěte se. p.fabian@seznam.cz

Holumnica
Slovensko
Neuhaus
Rakousko
Assisi
Itálie
Unspunnen
Švýcarsko
*
Tomáš Durdík (1951–2012)
*
Aktuálně:
(v případě zájmu o umístění upoutávek na konané akce mi pošlete základní info a odkaz – p.fabian@seznam.cz)
*
České hrady:
http://www.hrady.cz
http://www.stredovek.com

Slovenské hrady:
http://www.hrady.sk
http://www.slovenskehrady.sk

Webarchiv NK
TOPlist TOPlist

Zaragoza, Aljafería
Panoramatické fotografie