Objektů v katalogu: 1950
Fotografií ve fotogalerii: 73600
Dobových obrazů a kreseb: 9822

Mapa hradů, tvrzí a zřícenin v ČR
Úvodní strana
Fotogalerie
Obrazy hradů
O hradech – vývoj hradů v Čechách
Hrady a čeští panovníci
P. F. – Fotografie
Slovník pojmů
Typy hradů
Romantický zájem o hrady
Knihy o hradech
Třicetiletá válka
Google

Webarchiv NK
Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
web o hradech, tvrzích, zámcích a zříceninách (nejen) v ČR

– – – Poznámka k obsahu II (2020/9, 2021/8) – – –


Katalog – úvodní strana / Abecední seznam / Po okresech / Podle charakteru objektu

Nejvýše položené hrady na území ČR / Německá jména hradů / Národní kulturní památky ČR
Ohrožené památky Čech (J. Úlovec) / Ohrožené památky (NPÚ) / Zajímavosti a nej-

Katalog obsahuje koncem léta 2021 záznamy pro 1950 lokalit v ČR; skutečný počet objektů je mírně vyšší, záznamy pro některé vzájemně blízké a související památky jsou spojeny – např. Dolní Hořice, Frymburk, Holešice, Lhotice, Mrač, Želetava (mladší a starší tvrze), Bezno, Habří, Višněvice (dvojice tvrzí), Puchart (přední a zadní hrad) aj. Všechna místa byla navštívena (nebo "spatřena", pokud památka není přístupná) při cestách od roku 1995; u starších míst až na dvě výjimky podruhé nebo opakovaně v letech 2011–2020. Udržet všechny položky aktuální (přístupnost, stav objektu, často se měnící odkazy na bližší informace apod.) je však nemožné i při intenzivním cestování (v letech 2017–2020 vždy více než 300 navštívených míst) a děkuju proto – zpětně i předem – za všechny poslané komentáře, opravy a aktualizace.

Stránky byly původně zaměřeny na hrady a jejich zříceniny, postupem času jsem doplňoval i tvrze, přestavěné hrady/tvrze a další opevněné objekty (kostely, kláštery, předsunuté bašty apod.), příp. zříceniny nebo torza jiných památek (od r. 2018 zejména kostelů, kaplí a dalších sakrálních památek, kterým se chci věnovat i v blízké budoucnosti). Od původního "poutnicko-romantického" zájmu o hrady jsem se v posledních letech posunul více k zachycení těchto památek objektivem fotoaparátu (technika ale hraje podružnou roli ve srovnání se světlem nebo výběrem místa a času) a jejich proměnám – i proměnám jejich vidění – na dobových vyobrazeních.

Seznamy hradů (70), hradů přestavěných na zámky (154) a zřícenin hradů (323) na našem území by v současné době měly být úplné, chybí v nich jen nepřístupné Jivno. Některé zříceniny hradů jsou řazeny mezi skalní hrady, u objektů na pomezí hrad/tvrz pak mezi tvrze, proto se uvedená čísla mohou s jinými přehledy rozcházet.

V součtu se skalními hrady (42), terénními pozůstatky (262) a zaniklými hrady (76) se jedná o 909 objektů charakteru hradu uvedených v katalogu. Dalších několik desítek památek někdy označovaných jako hrady je řazeno mezi tvrze, ať už jde o dochované stavby (Buzice, Kostelec nad Labem, Malešov, Opálka, Popovice), zříceniny (např. Hradenín, Lina, Přímělkov–Hrádek, Tuchoraz, Újezd u Tišnova, Zrůbek) nebo převážně reliéfní pozůstatky (Bransouze, Dubenec–Kozamberk, Hacpurek, Loukov–Hrádek, Otryby–Hrádecká skála, Popice aj.), případně mezi tvrze přestavěné na zámky (Bystřice nad Úhlavou, Dolní Benešov, Komárov, Králův Dvůr, Manětín, Sokolov, Zákupy, Žinkovy). Mezi tvrze jsou řazeny také některé komendy (mj. Horní Kounice, Hostěradice). Celkově se tak počet objektů v katalogu, které mohou být (a někdy jsou) označovány jako hrady, pohybuje v rozmezí 970–980.

Systematicky jsou v katalogu zastoupeny i zříceniny tvrzí (78, včetně tvrzí přestavěných na zámky). Úplný by měl být přehled hradů a zámků (pokud měly středověkého předchůdce) zařazených mezi Národní kulturní památky (100). Dalších více než 300 hradů, tvrzí a zřícenin z evropských zemí se nachází ve fotogalerii – do budoucna bych rád zkompletoval především slovenské hrady a zříceniny.

Mým dávným snem pochopitelně bylo projít všechny dochované pozůstatky po hradech u nás, což ale i vzhledem k nejednoznačnosti typologického určení různých reliéfních nebo zanikajících lokalit prakticky není a nebude možné. Počet dosud nenavštívených hradů v ČR, z nichž se zachovaly alespoň reliéfní pozůstatky, už nicméně v tuto chvíli (léto 2021) nepřesahuje 10. K historické úplnosti by bylo nutné přidat i další zaniklé hrady, zcela pohlcené pozdější zástavbou, odtěžené lomy, případně neznámé lokalizace.

Jak už jsem psal dříve a odhlédnu-li od snu výše: mým jediným cílem a záměrem bylo dokumentovat stav hradů, tvrzí a jejich pozůstatků u nás na počátku 21. století, případně upozornit na některá méně známá (často o to pozoruhodnější a lákavější) místa, nepoznamenaná "turistickým ruchem". Pokud se mi vzácně podařilo zachytit jejich kouzlo, jedinečnost okamžiku nebo pečeť vtisklou světlem, nebyla to zásluha moje, ale času a prostoru, kterými jsem měl možnost procházet. Moje vděčnost za tyto chvíle nemůže být větší a snad se občas podaří ji přenést i ke vzdálené obrazovce.

Jsem si rovněž vědomý mnoha nedokonalostí současné podoby webu – děkuju stejným dílem za povzbuzení i připomínky.

(aktualizováno 2021/8)


Petr Fabian, www.hrady-zriceniny.cz, 2000–2021
(p.fabian@seznam.cz)

www.petr-fabian.cz

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – úvodní strana
Fotogalerie – hrady a zříceniny
 TOPlist TOPlist