[Hrady – úvodní strana] [Dobové obrazy] [Slovník pojmů] [O hradech] [Katalog objektů]

Fotogalerie

jižní Čechy * střední Čechy I * střední Čechy II * západní Čechy I * západní Čechy II * Podkrušnohoří * severní Čechy * České středohoří * Český ráj a Podbezdězí * Podkrkonoší * východní Čechy * Posázaví * Vysočina I * Vysočina II * severní Morava a Slezsko * střední Morava * jižní Morava I * jižní Morava II * Slovensko * Rakousko * Itálie * Švýcarsko * Evropa

Nově vložené fotografie (2019/2)

[2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2019/1, 2019/2, 2019/3, 2019/4, 2019/5, 2019/6, 2019/7, 2019/8, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/13, 2019/14, 2019/15, 2019/16,
2019/17, 2019/18, 2019/19]

 

Kepkov – Konůvecký hrad (Ždánický les)

Kepkov – vnější příkop a val na J straně
Kepkov – vnější příkop a val na J straně
(2019)
Kepkov – vnější příkop a val na J straně
Kepkov – vnější příkop a val na J straně
(2019)
Kepkov – vnější příkop a val na J straně
Kepkov – vnější příkop a val na J straně
(2019)
Kepkov – vnější příkop a val na J straně
Kepkov – vnější příkop a val na J straně
(2019)
Kepkov – vnější příkop na J straně
Kepkov – vnější příkop na J straně
(2019)
Kepkov – vnější příkop na J straně
Kepkov – vnější příkop na J straně
(2019)
Kepkov – vnější příkop na JV straně
Kepkov – vnější příkop na JV straně
(2019)
Kepkov – pohled z vnějšího valu na JV straně
Kepkov – pohled z vnějšího valu na JV straně
(2019)
Kepkov – pohled z vnějšího valu na JV straně
Kepkov – pohled z vnějšího valu na JV straně
(2019)
Kepkov – pohled z vnějšího valu na V straně
Kepkov – pohled z vnějšího valu na V straně
(2019)
Kepkov – pohled z vnějšího valu na V straně
Kepkov – pohled z vnějšího valu na V straně
(2019)
Kepkov – východní část vnějšího opevnění
Kepkov – východní část vnějšího opevnění
(2019)
Kepkov – východní část vnějšího opevnění
Kepkov – východní část vnějšího opevnění
(2019)
Kepkov – vnitřní val na JV straně
Kepkov – vnitřní val na JV straně
(2019)
Kepkov – jádro hradu od JV
Kepkov – jádro hradu od JV
(2019)
Kepkov – pohled z vnitřního valu na V straně
Kepkov – pohled z vnitřního valu na V straně
(2019)
Kepkov – pohled z vnitřního valu na V straně
Kepkov – pohled z vnitřního valu na V straně
(2019)
Kepkov – východní okraj jádra
Kepkov – východní okraj jádra
(2019)
Kepkov – jádro hradu od V
Kepkov – jádro hradu od V
(2019)
Kepkov – jádro hradu od V
Kepkov – jádro hradu od V
(2019)
Kepkov – val na východní straně
Kepkov – val na východní straně
(2019)
Kepkov – jádro hradu od V
Kepkov – jádro hradu od V
(2019)
Kepkov – val na východní straně
Kepkov – val na východní straně
(2019)
Kepkov – přerušený val na severní straně lokality
Kepkov – přerušený val na severní straně lokality
(2019)
Kepkov – jádro hradu a opevnění na severní straně
Kepkov – jádro hradu a opevnění na severní straně
(2019)
Kepkov – val na SZ straně
Kepkov – val na SZ straně
(2019)
Kepkov – val a příkop na SZ straně
Kepkov – val a příkop na SZ straně
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov
Kepkov
(2019)
Kepkov – informační cedule na hradě
Kepkov – informační cedule na hradě
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – plocha jádra
Kepkov – plocha jádra
(2019)
Kepkov – příkop a val na západní straně
Kepkov – příkop a val na západní straně
(2019)
Kepkov – severní okraj lokality
Kepkov – severní okraj lokality
(2019)
Kepkov – SV svah jádra
Kepkov – SV svah jádra
(2019)
Kepkov – příkop a val na S straně
Kepkov – příkop a val na S straně
(2019)
Kepkov – val na S straně
Kepkov – val na S straně
(2019)
Kepkov – pohled od S
Kepkov – pohled od S
(2019)
Kepkov – informační tabule pod hradem
Kepkov – informační tabule pod hradem
(2019)
Kepkov – detail z informační tabule
Kepkov – detail z informační tabule
(2019)
Kepkov – pod hradem
Kepkov – pod hradem
(2019)
Kepkov – pohled k lokalitě od JV
Kepkov – pohled k lokalitě od JV
(2019)
Konůvky a Kepkov – upoutávka na rozcestí U Andělíčka
Konůvky a Kepkov – upoutávka na rozcestí U Andělíčka
(2019)

Konůvky (Ždánický les)

Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – informační tabule u tvrze
Konůvky – informační tabule u tvrze
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – informační tabule u tvrze
Konůvky – informační tabule u tvrze
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – pozůstatky pece
Konůvky – pozůstatky pece
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – pozůstatky pece
Konůvky – pozůstatky pece
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – zdivo v severní části
Konůvky – zdivo v severní části
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – tvrziště
Konůvky – tvrziště
(2019)
Konůvky – u tvrziště
Konůvky – u tvrziště
(2019)
Konůvky – zaniklá ves
Konůvky – zaniklá ves
(2019)
Konůvky – zaniklá ves
Konůvky – zaniklá ves
(2019)
Konůvky – informační tabule u zaniklé vsi
Konůvky – informační tabule u zaniklé vsi
(2019)
Konůvky – zaniklá ves
Konůvky – zaniklá ves
(2019)
Konůvky – možné druhé tvrziště v severní části, pravděpodobněji pozůstatek sakrální stavby
Konůvky – možné druhé tvrziště v severní části, pravděpodobněji pozůstatek sakrální stavby
(2019)
Konůvky – možné druhé tvrziště v severní části
Konůvky – možné druhé tvrziště v severní části
(2019)
Konůvky – zaniklá ves
Konůvky – zaniklá ves
(2019)
Konůvky – informační tabule u zaniklé vsi
Konůvky – informační tabule u zaniklé vsi
(2019)
Konůvky – zaniklá ves
Konůvky – zaniklá ves
(2019)
Konůvky a Kepkov – upoutávka na rozcestí U Andělíčka
Konůvky a Kepkov – upoutávka na rozcestí U Andělíčka
(2019)

Kvášov – Kvasov (Ždánický les)

Kvášov – rybník pod tvrzištěm
Kvášov – rybník pod tvrzištěm
(2019)
Kvášov – rybník pod tvrzištěm
Kvášov – rybník pod tvrzištěm
(2019)
Kvášov – svah stoupající k tvrzišti
Kvášov – svah stoupající k tvrzišti
(2019)
Kvášov – špatně čitelný reliéf tvrziště
Kvášov – špatně čitelný reliéf tvrziště
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov – náznak valu a příkopu
Kvášov – náznak valu a příkopu
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov – náznak valu a příkopu
Kvášov – náznak valu a příkopu
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov – nejvýraznější část valu
Kvášov – nejvýraznější část valu
(2019)
Kvášov – nejvýraznější část valu
Kvášov – nejvýraznější část valu
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov – nejvýraznější část valu
Kvášov – nejvýraznější část valu
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)
Kvášov
Kvášov
(2019)

Palánek (Ždánický les)

Palánek – pohled na vrch od Z
Palánek – pohled na vrch od Z
(2019)
Palánek – pohled na vrch od Z
Palánek – pohled na vrch od Z
(2019)
Palánek – informační tabule v místech, kde začíná opevnění na Z straně
Palánek – informační tabule v místech, kde začíná opevnění na Z straně
(2019)
Palánek – příkop na JZ straně
Palánek – příkop na JZ straně
(2019)
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
(2019)
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
(2019)
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
(2019)
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
(2019)
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
(2019)
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
(2019)
Palánek – pohled k horní části hradu
Palánek – pohled k horní části hradu
(2019)
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
Palánek – reliéf ve spodní části hradu
(2019)
Palánek – horní část hradu
Palánek – horní část hradu
(2019)
Palánek – výkopy v horní části hradu
Palánek – výkopy v horní části hradu
(2019)
Palánek – horní část hradu
Palánek – horní část hradu
(2019)
Palánek – horní část hradu
Palánek – horní část hradu
(2019)
Palánek – horní část hradu
Palánek – horní část hradu
(2019)
Palánek – výborně čitelný reliéf horní části hradu
Palánek – výborně čitelný reliéf horní části hradu
(2019)
Palánek – přístupová šíje na JV
Palánek – přístupová šíje na JV
(2019)
Palánek – horní část hradu od JV
Palánek – horní část hradu od JV
(2019)
Palánek – horní část hradu od JV
Palánek – horní část hradu od JV
(2019)
Palánek – horní část hradu od JV
Palánek – horní část hradu od JV
(2019)
Palánek – výborně čitelný reliéf horní části hradu
Palánek – výborně čitelný reliéf horní části hradu
(2019)
Palánek – informační tabule pod hradem
Palánek – informační tabule pod hradem
(2019)

Újezd u Ždánic – Hradisko (Ždánický les)

Újezd u Ždánic – motiv u cesty na hrad
Újezd u Ždánic – motiv u cesty na hrad
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic – pohled z jádra
Újezd u Ždánic – pohled z jádra
(2019)
Újezd u Ždánic – vnitřní plocha hradu
Újezd u Ždánic – vnitřní plocha hradu
(2019)
Újezd u Ždánic – vnitřní plocha hradu
Újezd u Ždánic – vnitřní plocha hradu
(2019)
Újezd u Ždánic – vnitřní plocha hradu
Újezd u Ždánic – vnitřní plocha hradu
(2019)
Újezd u Ždánic – pohled z jádra
Újezd u Ždánic – pohled z jádra
(2019)
Újezd u Ždánic – jádro hradu od SZ
Újezd u Ždánic – jádro hradu od SZ
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)
Újezd u Ždánic
Újezd u Ždánic
(2019)

Věteřov (Hodonínsko)

Věteřov – nerovnostmi posetý svah pod vrcholem
Věteřov – nerovnostmi posetý svah pod vrcholem
(2019)
Věteřov – nerovnostmi posetý svah pod vrcholem
Věteřov – nerovnostmi posetý svah pod vrcholem
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov – mnohokrát překopaný prostor hrádku
Věteřov – mnohokrát překopaný prostor hrádku
(2019)
Věteřov – výhled na obec
Věteřov – výhled na obec
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov – výhled na obec
Věteřov – výhled na obec
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov
Věteřov
(2019)
Věteřov – nejlépe čitelný reliéf od SZ
Věteřov – nejlépe čitelný reliéf od SZ
(2019)
Věteřov – nejlépe čitelný reliéf od SZ
Věteřov – nejlépe čitelný reliéf od SZ
(2019)

Sobůlky – Valy (Hodonínsko)

Sobůlky – Valy – hustě zarostlá mýtina před koncem ostrožny
Sobůlky – Valy – hustě zarostlá mýtina před koncem ostrožny
(2019)
Sobůlky – Valy – nerovnosti v předpolí
Sobůlky – Valy – nerovnosti v předpolí
(2019)
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val
(2019)
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val
(2019)
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val
(2019)
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val, v pozadí jádro
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val, v pozadí jádro
(2019)
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val
Sobůlky – Valy – vnější příkop a val
(2019)
Sobůlky – Valy – snímek dokreslující téměř pralesní charakter místa
Sobůlky – Valy – snímek dokreslující téměř pralesní charakter místa
(2019)
Sobůlky – Valy – výborně čitelný val na přístupové straně
Sobůlky – Valy – výborně čitelný val na přístupové straně
(2019)
Sobůlky – Valy – jádro od JZ
Sobůlky – Valy – jádro od JZ
(2019)
Sobůlky – Valy – jádro od Z
Sobůlky – Valy – jádro od Z
(2019)
Sobůlky – Valy – vnitřní příkop a val
Sobůlky – Valy – vnitřní příkop a val
(2019)
Sobůlky – Valy – jádro od Z
Sobůlky – Valy – jádro od Z
(2019)
Sobůlky – Valy – val a příkop na SZ straně
Sobůlky – Valy – val a příkop na SZ straně
(2019)
Sobůlky – Valy – val a příkop na SZ straně
Sobůlky – Valy – val a příkop na SZ straně
(2019)
Sobůlky – Valy – jádro od SZ
Sobůlky – Valy – jádro od SZ
(2019)
Sobůlky – Valy – val na S straně
Sobůlky – Valy – val na S straně
(2019)
Sobůlky – Valy – val a příkop na S straně
Sobůlky – Valy – val a příkop na S straně
(2019)
Sobůlky – Valy – val a příkop na S straně
Sobůlky – Valy – val a příkop na S straně
(2019)
Sobůlky – Valy – plocha jádra
Sobůlky – Valy – plocha jádra
(2019)
Sobůlky – Valy – plocha jádra
Sobůlky – Valy – plocha jádra
(2019)
Sobůlky – Valy – plocha jádra
Sobůlky – Valy – plocha jádra
(2019)
Sobůlky – Valy – plocha jádra
Sobůlky – Valy – plocha jádra
(2019)
Sobůlky – Valy – plocha jádra
Sobůlky – Valy – plocha jádra
(2019)
Sobůlky – Valy – jádro od J
Sobůlky – Valy – jádro od J
(2019)
Sobůlky – Valy – val na JZ straně
Sobůlky – Valy – val na JZ straně
(2019)
Sobůlky – Valy – hustě zarostlá mýtina před koncem ostrožny
Sobůlky – Valy – hustě zarostlá mýtina před koncem ostrožny
(2019)
Sobůlky – Valy z obce
Sobůlky – Valy z obce
(2019)

Kyjov (Hodonínsko)

Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov – detail z fasády zámku
Kyjov – detail z fasády zámku
(2019)
Kyjov – kostel nad zámkem
Kyjov – kostel nad zámkem
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)
Kyjov
Kyjov
(2019)

Bzenec – zámek (Hodonínsko)

Bzenec – zámek – informační tabule u vstupu
Bzenec – zámek – informační tabule u vstupu
(2019)
Bzenec – zámek – detail z informační tabule
Bzenec – zámek – detail z informační tabule
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek, v pozadí kaple sv. Floriána
Bzenec – zámek, v pozadí kaple sv. Floriána
(2019)
Bzenec – zámek, v pozadí kaple sv. Floriána
Bzenec – zámek, v pozadí kaple sv. Floriána
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek, v pozadí kaple sv. Floriána
Bzenec – zámek, v pozadí kaple sv. Floriána
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – budovy v areálu zámku
Bzenec – budovy v areálu zámku
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Provozní řád zámeckého parku – k zakázaným činnostem patří i pronásledování pávů
Provozní řád zámeckého parku – k zakázaným činnostem patří i "pronásledování pávů"
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek
Bzenec – zámek
(2019)
Bzenec – zámek ze Starého hradu
Bzenec – zámek ze Starého hradu
(2019)
Bzenec – zámek ze Starého hradu
Bzenec – zámek ze Starého hradu
(2019)

Ořechov (Uherskohradišťsko)

Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)
Ořechov
Ořechov
(2019)

Louka (Hodonínsko)

Louka
Louka
(2019)
Louka – tvrz v ranním světle
Louka – tvrz v ranním světle
(2019)
Louka – tvrz v ranním světle
Louka – tvrz v ranním světle
(2019)
Louka
Louka
(2019)
Louka – tvrz v ranním světle
Louka – tvrz v ranním světle
(2019)
Louka – tvrz v ranním světle
Louka – tvrz v ranním světle
(2019)
Louka – ranní pohled od tvrze ke kostelu
Louka – ranní pohled od tvrze ke kostelu
(2019)
Louka – ranní pohled od tvrze ke kostelu
Louka – ranní pohled od tvrze ke kostelu
(2019)
Louka – tvrz a kostel
Louka – tvrz a kostel
(2019)
Louka – tvrz a kostel
Louka – tvrz a kostel
(2019)
Louka – tvrz a hospodářský dvůr
Louka – tvrz a hospodářský dvůr
(2019)
Louka – pohled k Čechovu dvoru
Louka – pohled k Čechovu dvoru
(2019)
Louka – kostel
Louka – kostel
(2019)
Louka
Louka
(2019)
Louka – Čechův dvůr v sousedství tvrze
Louka – Čechův dvůr v sousedství tvrze
(2019)
Louka – kostel
Louka – kostel
(2019)
Louka
Louka
(2019)
Louka – večerní motiv
Louka – večerní motiv
(2019)
Louka
Louka
(2019)
Louka
Louka
(2019)
Louka
Louka
(2019)
Louka – večerní pohled od tvrze ke kostelu
Louka – večerní pohled od tvrze ke kostelu
(2019)
Louka – tvrz a kostel
Louka – tvrz a kostel
(2019)
Louka
Louka
(2019)
Louka – pohled ke kostelu přes hospodářský dvůr
Louka – pohled ke kostelu přes hospodářský dvůr
(2019)
Louka – tvrz v soumraku
Louka – tvrz v soumraku
(2019)
Louka – tvrz v soumraku
Louka – tvrz v soumraku
(2019)
Louka – tvrz v soumraku
Louka – tvrz v soumraku
(2019)
Louka – tvrz a kostel
Louka – tvrz a kostel
(2019)

Strážnice (Hodonínsko)

Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)
Strážnice
Strážnice
(2019)

Strážnice – Veselská brána

Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)
Strážnice – Veselská brána
Strážnice – Veselská brána
(2019)

Strážnice – Skalická brána

Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)
Strážnice – Skalická brána
Strážnice – Skalická brána
(2019)

Bzenec – Starý hrad (Hodonínsko)

Bzenec – zámek ze Starého hradu
Bzenec – zámek ze Starého hradu
(2019)
Bzenec – obnovená kaple sv. Floriána
Bzenec – obnovená kaple sv. Floriána
(2019)
Bzenec – Starý hrad
Bzenec – Starý hrad
(2019)
Bzenec – zámek ze Starého hradu
Bzenec – zámek ze Starého hradu
(2019)
Bzenec – Starý hrad
Bzenec – Starý hrad
(2019)
Bzenec – obnovená kaple sv. Floriána
Bzenec – obnovená kaple sv. Floriána
(2019)
Bzenec – Starý hrad, aktualizovaná turistická informace
Bzenec – Starý hrad, aktualizovaná turistická informace
(2019)
Bzenec – Starý hrad
Bzenec – Starý hrad
(2019)
Bzenec – Starý hrad
Bzenec – Starý hrad
(2019)
Bzenec – Starý hrad s kaplí sv. Floriána
Bzenec – Starý hrad s kaplí sv. Floriána
(2019)
Bzenec – Starý hrad s kaplí sv. Floriána
Bzenec – Starý hrad s kaplí sv. Floriána
(2019)
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
(2019)
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
(2019)
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
(2019)
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
(2019)
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
Bzenec – kaple sv. Floriána z vinic pod Starým hradem
(2019)
Bzenec – obnovená kaple sv. Floriána
Bzenec – obnovená kaple sv. Floriána
(2019)
Bzenec – zámek, v pozadí kaple sv. Floriána
Bzenec – zámek, v pozadí kaple sv. Floriána
(2019)
Kaple sv. Floriána od zámku v Bzenci
Kaple sv. Floriána od zámku v Bzenci
(2019)
Kaple sv. Floriána od zámku v Bzenci
Kaple sv. Floriána od zámku v Bzenci
(2019)

Vlkoš (Hodonínsko)

Vlkoš – zarostlé tvrziště
Vlkoš – zarostlé tvrziště
(2019)
Vlkoš – zarostlé tvrziště
Vlkoš – zarostlé tvrziště
(2019)
Vlkoš – zarostlé tvrziště
Vlkoš – zarostlé tvrziště
(2019)
Vlkoš – náznak příkopu
Vlkoš – náznak příkopu
(2019)
Vlkoš – náznak příkopu
Vlkoš – náznak příkopu
(2019)
Vlkoš – pohled z okraje pole
Vlkoš – pohled z okraje pole
(2019)
Vlkoš – výkop v ploše tvrziště
Vlkoš – výkop v ploše tvrziště
(2019)
Vlkoš – výkop v ploše tvrziště
Vlkoš – výkop v ploše tvrziště
(2019)
Vlkoš – výkop v ploše tvrziště
Vlkoš – výkop v ploše tvrziště
(2019)
Vlkoš – prostor tvrziště
Vlkoš – prostor tvrziště
(2019)
Vlkoš – svah tvrziště
Vlkoš – svah tvrziště
(2019)
Vlkoš – pod tvrzištěm
Vlkoš – pod tvrzištěm
(2019)
Vlkoš – pod tvrzištěm
Vlkoš – pod tvrzištěm
(2019)

Milotice (Hodonínsko)

Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice
Milotice
(2019)
Milotice – hospodářské budovy u zámku
Milotice – hospodářské budovy u zámku
(2019)
Milotice – hospodářské budovy u zámku
Milotice – hospodářské budovy u zámku
(2019)
Milotice – obyvatelé zámeckého areálu
Milotice – obyvatelé zámeckého areálu
(2019)
Milotice – obyvatelé zámeckého areálu
Milotice – obyvatelé zámeckého areálu
(2019)
Milotice – obyvatelé zámeckého areálu
Milotice – obyvatelé zámeckého areálu
(2019)
Milotice – průhled vstupní branou
Milotice – průhled vstupní branou
(2019)
Milotice – baroko
Milotice – baroko
(2019)
Milotice – baroko
Milotice – baroko
(2019)
Milotice – baroko
Milotice – baroko
(2019)

Milotice – umělá zřícenina v bažantnici

Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)
Milotice – umělá zřícenina
Milotice – umělá zřícenina
(2019)

Sobůlky – Turecký kopec (Hodonínsko)

Sobůlky – Turecký kopec s tvrzištěm z obce
Sobůlky – Turecký kopec s tvrzištěm z obce
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky – výborně čitelný reliéf tvrziště
Sobůlky – výborně čitelný reliéf tvrziště
(2019)
Sobůlky, v pozadí Bukovanský mlýn
Sobůlky, v pozadí Bukovanský mlýn
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky – okraj tvrziště, vlevo v pozadí Valy
Sobůlky – okraj tvrziště, vlevo v pozadí Valy
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky – pohled z Tureckého kopce k Valům
Sobůlky – pohled z Tureckého kopce k Valům
(2019)
Sobůlky – výhled z tvrziště
Sobůlky – výhled z tvrziště
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky – výhled z tvrziště
Sobůlky – výhled z tvrziště
(2019)
Sobůlky – výhled z tvrziště
Sobůlky – výhled z tvrziště
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)
Sobůlky
Sobůlky
(2019)

Bohuslavice (Hodonínsko)

Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
(2019)
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
(2019)
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
(2019)
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
(2019)
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
Bohuslavice – reliéf hrádku z obce
(2019)

Haluzice (Ždánický les)

Haluzice – odlesněný svah tvrziště
Haluzice – odlesněný svah tvrziště
(2019)
Haluzice – příkop s pobořeným posedem
Haluzice – příkop s pobořeným posedem
(2019)
Haluzice – odlesněný svah tvrziště
Haluzice – odlesněný svah tvrziště
(2019)
Haluzice – pohled přes příkop
Haluzice – pohled přes příkop
(2019)
Haluzice – torzo posedu v příkopu
Haluzice – torzo posedu v příkopu
(2019)
Haluzice – pohled přes příkop
Haluzice – pohled přes příkop
(2019)
Haluzice
Haluzice
(2019)
Haluzice
Haluzice
(2019)
Haluzice – výhled z tvrziště k SZ
Haluzice – výhled z tvrziště k SZ
(2019)
Haluzice
Haluzice
(2019)
Haluzice
Haluzice
(2019)
Haluzice – výhled z tvrziště k S
Haluzice – výhled z tvrziště k S
(2019)
Haluzice
Haluzice
(2019)
Haluzice – tvrziště z trati
Haluzice – tvrziště z trati
(2019)
Haluzice – tvrziště z trati
Haluzice – tvrziště z trati
(2019)

Hrádek u Snovídek (Ždánický les)

Hrádek u Snovídek – cesta k hradu
Hrádek u Snovídek – cesta k hradu
(2019)
Hrádek u Snovídek – letitý pařez u cesty
Hrádek u Snovídek – letitý pařez u cesty
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek – val
Hrádek u Snovídek – val
(2019)
Hrádek u Snovídek – příkop a val
Hrádek u Snovídek – příkop a val
(2019)
Hrádek u Snovídek – příkop a val
Hrádek u Snovídek – příkop a val
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek – jádro přes příkop
Hrádek u Snovídek – jádro přes příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – jádro přes příkop
Hrádek u Snovídek – jádro přes příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – val, příkop a svah jádra
Hrádek u Snovídek – val, příkop a svah jádra
(2019)
Hrádek u Snovídek – příkop
Hrádek u Snovídek – příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – příkop
Hrádek u Snovídek – příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – svah jádra přes příkop
Hrádek u Snovídek – svah jádra přes příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – jádro přes příkop
Hrádek u Snovídek – jádro přes příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – jádro přes příkop
Hrádek u Snovídek – jádro přes příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – příkop
Hrádek u Snovídek – příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – příkop
Hrádek u Snovídek – příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – prostor jádra
Hrádek u Snovídek – prostor jádra
(2019)
Hrádek u Snovídek – zvýšený reliéf na okraji jádra
Hrádek u Snovídek – zvýšený reliéf na okraji jádra
(2019)
Hrádek u Snovídek – zvýšený reliéf na okraji jádra
Hrádek u Snovídek – zvýšený reliéf na okraji jádra
(2019)
Hrádek u Snovídek – prostor jádra
Hrádek u Snovídek – prostor jádra
(2019)
Hrádek u Snovídek – nerovnosti v prostoru jádra
Hrádek u Snovídek – nerovnosti v prostoru jádra
(2019)
Hrádek u Snovídek – nerovnosti v prostoru jádra
Hrádek u Snovídek – nerovnosti v prostoru jádra
(2019)
Hrádek u Snovídek – pohled z jádra přes příkop
Hrádek u Snovídek – pohled z jádra přes příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – pohled z jádra přes příkop
Hrádek u Snovídek – pohled z jádra přes příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek – pohled z jádra přes příkop
Hrádek u Snovídek – pohled z jádra přes příkop
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek
Hrádek u Snovídek
(2019)
Hrádek u Snovídek – val
Hrádek u Snovídek – val
(2019)
Hrádek u Snovídek – příkop a val
Hrádek u Snovídek – příkop a val
(2019)
Hrádek u Snovídek – pohled ve směru od cesty
Hrádek u Snovídek – pohled ve směru od cesty
(2019)


2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2019/1, 2019/2, 2019/3, 2019/4, 2019/5, 2019/6, 2019/7, 2019/8, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/13, 2019/14, 2019/15, 2019/16,
2019/17, 2019/18, 2019/19


jižní Čechy * střední Čechy I * střední Čechy II * západní Čechy I * západní Čechy II * Podkrušnohoří * severní Čechy * České středohoří * Český ráj a Podbezdězí * Podkrkonoší * východní Čechy * Posázaví * Vysočina I * Vysočina II * severní Morava a Slezsko * střední Morava * jižní Morava I * jižní Morava II * Slovensko * Rakousko * Itálie * Švýcarsko * Evropa


Petr Fabian, www.hrady-zriceniny.cz, 2000–2024

www.petr-fabian.cz

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – úvodní strana

Petr Fabian – Fotografie
 TOPlist TOPlist