Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
– – – 100 % obsahu – – – www.hrady-zriceniny.cz – – – 0 % reklamy – – –
Bezděz Potštejn Sirotčí hrádek Kunžvart Dobronice
Hazlov Kaceřov Házmburk Červená Lhota Kašperk
Cesta: pruh země, po kterém se chodí pěšky. Silnice se liší od cesty nejenom tím, že se po ní jezdí autem, ale že je jen čarou, která spojuje jeden bod s druhým. Silnice nemá smysl v sobě samé; smysl mají jen dva body, které spojuje. Cesta je chvála prostoru. Každý úsek cesty má smysl sám v sobě a zve nás k zastavení.
Milan Kundera: Nesmrtelnost      

Stránky jsou věnovány hradům a jejich pozůstatkům převážně na území Čech, Moravy a Slezska. Katalog (postupně doplňovaný) dosud zahrnuje 2250 navštívených hradů, tvrzí a zřícenin u nás, dalších 340 lokalit ze Slovenska, 150 z Rakouska a 130 z Itálie, Švýcarska a dalších evropských zemí je zastoupeno zatím jen ve fotogalerii. Obsah webu vzniká od r. 2000 – v letech 2002–2012 byl umístěn na http://hrady.hyperlink.cz, od ledna 2013 na stávající adrese.

V katalogu najdete stručný popis historie každého objektu, zajímavosti, informace o přístupu, odkazy na blízká místa apod. Hodnocení (pět hvězdiček je nejvíc, jedna nejmíň) vychází vždy z mého vlastního dojmu a nemusí být pokládáno za přenositelné; náhodný návštěvník a ctitel Máchy nebo Hebera se ve svých očekáváních a zážitcích neshodnou.

Několik dalších stran je o vývoji hradů u nás, typech hradů, literatuře o hradech apod. Nechybí fotogalerie a galerie dobových obrazů a pohlednic (průběžně doplňované), slovník pojmů z hradní architektury a přehled českých panovníků.

V posledních letech jsou do katalogu zařazovány i významnější tvrze (často jde o objekty na nejasném pomezí mezi hradem a tvrzí) a další středověká opevněná místa.

Pokud kdekoli na stránkách najdete chyby věcné či technické (zastaralé informace, nefunkční odkazy apod.), budu rád, když mě na ně upozorníte – p.fabian@seznam.cz. Předem také děkuju za nápady a podněty, co na webu změnit, zpřehlednit nebo doplnit.

Objektů v katalogu: 2250 (z toho přírůstek v letech 2020–2024: 680)
Fotografií ve fotogalerii: 97820 (z toho přírůstek v letech 2020–2024: 43632)
Dobových obrazů a kreseb: 10015 (z toho přírůstek v letech 2018–2024: 5312)


Poslední aktualizace:

[2024/7] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin ve Švýcarsku (13 nových míst z cesty v červenci 2024).

[2024/7] V katalogu doplněno 10 míst z cest v červnu 2024 (severní a střední Čechy). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu (přístupnost, stav), seznamů podle charakteru objektu (doplněny mj. komendy) a okresů (opraveno zařazení do okresu u Lemberku). V přehledech zřícenin hradů a tvrzí doplněny objekty s menšími nadpovrchovými zbytky zdiva. Aktualizován seznam všech hradů na našem území.

[2024/7] Ve fotogalerii doplněno 400 fotografií 18 míst z cest v červnu 2024.

Cvilín – Šelenburk Svojanov Malešov Zbraslavice Hranice

[2024/6] Vytvořen pokus o přehled nejkrásnějších hradů, tvrzí a zámků v ČR.

[2024/6] V katalogu doplněno 10 míst z cest v dubnu a květnu 2024 (severní Čechy, Vysočina, jižní Morava). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu (mj. opevněné kostely, předsunuté bašty, zříceniny technických památek) a okresů.

[2024/6] Ve fotogalerii doplněno 635 fotografií 28 míst z cest na jaře 2024.

[2024/5] V galerii historických vyobrazení doplněno 45 dobových pohlednic nebo fotografií 21 dosud nezastoupených míst z publikací nakladatelství Baron. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 1130 objektů uvedených v katalogu (z celkových 2230).

[2024/5] V katalogu doplněno 30 míst z cest na jaře 2024 (západní, jižní a střední Čechy, Vysočina), včetně dvou dosud chybějících reliéfních pozůstatků po hradech (Borkov, Hrádek u Zborov). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, přehledu ohrožených památek podle J. Úlovce a seznamu všech hradů na našem území.

[2024/5] Ve fotogalerii doplněno 1220 fotografií 52 míst z cest na jaře 2024.

Tichá Litochovice Ledeč nad Sázavou Ronov nad Sázavou Lukov

[2024/4] Knižní průvodci po hradech a zříceninách v Čechách a na Moravě a ve Slezsku jsou v eshopu nakladatelství PLOT opět k dostání v rámci jarní akce se slevou 40% – jejich případnou koupí podpoříte možnost vydání některého navazujícího titulu v dalších letech.

[2024/4] Doplněny fotografie hradů a zřícenin na Slovensku – 8 míst z cesty v březnu 2024.

[2024/3] V katalogu doplněno 20 míst z cest v zimě 2024 (převážně jižní a střední Morava). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, přehledu Národních kulturních památek ČR a seznamu všech hradů na našem území.

[2024/3] Ve fotogalerii doplněno 650 fotografií 27 míst z cest v zimě 2024 (převážně jižní a střední Morava).

[2024/2] Doplněny fotografie hradů, zřícenin a dalších opevnění na Slovensku – 26 míst z cesty v lednu 2024, z toho 10 nově zařazených. Doplněny možnosti parkování (u všech 340 míst na Slovensku), aktualizovány některé údaje (přístup, vstup, odkazy) a mapa slovenských hradů a zřícenin.

Kolštejn – Branná Kalec Cholina Příčovy – Větrník Svojanov

[2023/12] Dílčí grafické úpravy katalogu, fotogalerie a dalších částí webu, aktualizace údajů a náhledů fotografií v katalogu slovenských hradů, kaštelů a zřícenin.

[2023/11] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (18 nových míst z cest v létě a na podzim 2023), aktualizována mapa rakouských hradů a zřícenin (aktuálně 150 objektů).

[2023/10] Vytvořeny seznamy hradů v krajích ČR, další dílčí aktualizace katalogu.

[2023/10] Doplněny fotografie hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku – 27 míst z cesty koncem září 2023, z toho 10 nově zařazených. Opraveny některé údaje (přístup, vstup, odkazy), aktualizována mapa slovenských hradů a zřícenin.
Přehledy hradů (26), zřícenin hradů (99) a kaštelů na místě hradu (25) v katalogu slovenských hradů by už měly být kompletní – za případná upozornění na nesrovnalosti předem děkuji. Všechny objekty na Slovensku (aktuálně 330) jsou zachyceny novými fotografiemi po r. 2019.

[2023/10] Aktualizace údajů u několika objektů v katalogu – přístupnost, záchranné práce, plánované rekonstrukce apod.

[2023/9] Doplněny fotografie hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku – 94 míst z cest v srpnu a září 2023, z toho 50 nově zařazených. Opraveny některé údaje (přístup, vstup, odkazy), aktualizována mapa slovenských hradů a zřícenin.

[2023/8] V katalogu doplněno 14 míst z cest v červenci 2023 (převážně severní Morava a Slezsko, jižní Čechy). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, doplnění míst, která byste neměli minout (aktuálně 322) a seznamu všech hradů v ČR (bez ohledu na stupeň dochování, včetně domnělých/předpokládaných hradů a objektů na pomezí hradu a tvrze).

[2023/8] Ve fotogalerii doplněno 640 fotografií 30 míst z cest v červenci 2023 (převážně severní Morava a Slezsko, jižní Čechy).

Křivoklát Puchart Cuknštejn Zlenice Komorní Hrádek

[2023/7] V katalogu přidáno 10 zřícenin kostelů, kaplí a zvonic (z cest v letech 2022–2023), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie.

[2023/7] Doplněny seznamy předsunutých bašt, obléhacích opevnění a zřícenin technických a jiných památek uvedených v katalogu.

[2023/7] V katalogu doplněno 16 míst z cest v květnu a červnu 2023 (převážně severní a západní Čechy, Vysočina). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce.

[2023/7] Ve fotogalerii doplněno 400 fotografií 26 míst z cest v květnu a červnu 2023 (převážně severní a západní Čechy, Vysočina).

[2023/6] Vloni vydané knížky o hradech a zříceninách v Čechách a na Moravě a ve Slezsku jsou před létem opět v eshopu nakladatelství PLOT se slevou 40%.

[2023/6] Aktualizovány záznamy (současné využití, stav, změny přístupnosti, probíhající rekonstrukce apod.) přibližně 75 objektů v katalogu.

[2023/4+5] Doplněny fotografie hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku – 45 míst z cest v dubnu a květnu 2023, z toho 26 nových. Opraveny některé údaje (přístup, vstup), aktualizována mapa slovenských hradů a zřícenin.

Lipý Mrač Osová Zvěstov Libčeves

[2023/4] V katalogu doplněno 20 míst z cest v březnu 2023. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu.

[2023/4] Ve fotogalerii doplněno 1150 fotografií 37 míst z cest v březnu 2023 (převážně Vysočina, západní Čechy, Kokořínsko, jižní Čechy).

[2023/3] Drobné úpravy a aktualizace u několika objektů v katalogu, úprava zařazení dvou míst (Kvítkov–Frýdlant mezi skalní hrady, Valeč–starší hrad mezi terénní pozůstatky).

[2023/2] V katalogu doplněno 20 míst z cest v únoru 2023. (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, aktualizace přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu.

[2023/2] Ve fotogalerii doplněno 655 fotografií 25 míst z cest v únoru 2023 (jižní Morava, Vysočina, střední Čechy).

[2023/2] Vloni vydané knížky o hradech a zříceninách v Čechách a na Moravě a ve Slezsku jsou aktuálně k dostání v eshopu nakladatelství PLOT se slevou 40% – jejich případnou koupí podpoříte možnost vydání některého navazujícího titulu v příštích letech.

[2023/1] V katalogu doplněno 20 míst z cest na podzim 2022 a v zimě 2022/23. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, doplnění ohrožených památek podle J. Úlovce.

[2023/1] Ve fotogalerii doplněno 485 fotografií 25 míst z cest v zimě 2022/23 (střední Čechy, Česká Sibiř).

[2023/1] Vytvoření základní verze katalogu hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku (po krajích), doplnění informací o přístupu a náhledů na mapy, aktualizace dalších údajů.

Strážnice Žákava Windsor Písečné Zvířetice

[2022/12] Drobné úpravy a aktualizace katalogu.

[2022/12] Doplnění seznamu ohrožených památek (podle NPÚ), úprava zhruba 100 fotografií hradů a zřícenin v Rakousku, dílčí aktualizace katalogu.

[2022/11] Doplnění Národních kulturních památek ČR, úprava zhruba 750 fotografií slovenských hradů a zřícenin, další drobné aktualizace katalogu.

[2022/11] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (18 nových míst z cest na podzim 2022), aktualizována mapa rakouských hradů a zřícenin (aktuálně 132 objektů).

[2022/11] Doplněny fotografie hradů, renesančních kaštelů a zřícenin na Slovensku – 67 míst z cest od května do října 2022, z toho 44 nově zařazených. Opraveny některé údaje (přístup, GPS), aktualizována mapa slovenských hradů a kaštelů.

[2022/10] V nakladatelství PLOT vyšla publikace Hrady a zříceniny na Moravě a ve Slezsku, textový a fotografický průvodce po 188 hradech, jejich zříceninách a hradech přestavěných na zámky na území Moravy a českého Slezska. Knížka koncepcí i zpracováním navazuje na předchozí svazek Hrady a zříceniny v Čechách – společně se pokouší představit všechny objekty na našem území, které mají charakter hradu, přestavěného hradu nebo zříceniny hradu. K dostání u dobrých knihkupců, na kosmas.cz, v e-shopu nakladatelství PLOT (aktuálně se zaváděcí slevou 40%) nebo jinde (ukázka ke stažení).
Děkuji všem, kdo k výsledné podobě obou knížek přispěli, a všemu, co mi je umožnilo realizovat – od Nikonu D90 (ročník 2009) přes Škodu Fabii (2002–2022), mnoho párů bot Prestige... až k monitoru počítače, u nějž jsem materiály z cest zpracovával.

Točník Komařice Ostrov nad Ohří Petrovice Kunžvart

[2022/9] Zpřesněny GPS souřadnice a informace o přístupnosti zhruba 20 slovenských hradů a zřícenin.

[2022/9] Aktualizace většího počtu záznamů v katalogu (především moravské hrady a zříceniny), náhledů fotografií a seznamů podle charakteru objektu a okresů.

[2022/9] Ve fotogalerii doplněno 305 fotografií 13 míst z cest v srpnu 2022 (převážně Vysočina).

[2022/8] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (18 míst z cest na jaře a v létě 2022, z toho 12 nových), aktualizována mapa rakouských hradů a zřícenin (aktuálně 114 objektů).

[2022/7] Ve fotogalerii doplněno 265 fotografií 12 míst na Moravě a ve Slezsku.

[2022/7] V katalogu doplněno 20 míst z cest v květnu a červnu 2022 (převážně střední Morava, Vysočina, střední Čechy), včetně dvou zaniklých hradů (Hodonín, Vimperk–Větrník). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu.

[2022/7] Ve fotogalerii doplněno 700 fotografií 35 míst z cest v květnu a červnu 2022.

[2022/6] Doplněny fotografie několika hradů a zřícenin v dalších evropských zemích z nedávných cest, především v Polsku.

[2022/6] V katalogu přidáno 30 zřícenin kostelů, kaplí a zvonic (z cest v letech 2021–2022), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie.

Lštění Průhonice Sirotčí hrádek Brandlín Benešov nad Ploučnicí

[2022/5] V nakladatelství PLOT vyšla publikace Hrady a zříceniny v Čechách – textový a fotografický průvodce po 373 hradech, jejich zříceninách a hradech přestavěných na zámky na historickém území Čech. K dostání u dobrých knihkupců, na kosmas.cz, v e-shopu nakladatelství PLOT nebo jinde. (Na stránkách nakladatelství PLOT je i ukázka ke stažení.) Pokud máte web hrady-zriceniny.cz rádi a byl vám někdy užitečný nebo inspirativní, pořízením knihy pro sebe nebo své blízké podpoříte jeho další rozvoj.

[2022/5] V katalogu doplněno 10 míst z cest v dubnu 2022. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu, drobné grafické úpravy webu.

[2022/5] Ve fotogalerii doplněno 740 fotografií 25 míst z cest v dubnu 2022 (jižní Morava, střední a východní Čechy).

[2022/4] V katalogu doplněno 40 míst z cest od ledna do března 2022 (západní, střední a východní Čechy, Vysočina, střední a severní Morava, Slezsko). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle J. Úlovce, aktualizace přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu.

[2022/4] Ve fotogalerii doplněno zhruba 2200 fotografií 90 míst z cest v březnu 2022, převážně zřícenin hradů a terénních pozůstatků po hradech (střední a východní Čechy, Vysočina, jižní, střední a severní Morava, Slezsko).

Luštěnice Kouty Zvíkov u Lišova Sychrov Staré Čívice

[2022/3] Upraveno zařazení několika míst podle charakteru objektu (Burkvíz, Engelsberk, Líšnice, Mstěnice – zříceniny hradů, Moravský Beroun – zřícenina hradu v novodobé zástavbě), aktualizovány hranice okresů Bruntál a Olomouc.

[2022/2] Ve fotogalerii doplněno 540 fotografií 22 míst z cest v únoru 2022 (České středohoří, střední Čechy).

[2022/2] Upraveno zařazení několika míst podle charakteru objektu (Jílové u Děčína, Králův Dvůr, Újezd u Tišnova, Zbraslavice), další drobné aktualizace katalogu.

[2022/2] Ve fotogalerii doplněno 640 fotografií 20 míst z cest v lednu 2022 (západní, střední a východní Čechy, Podkrkonoší).

[2022/1] Aktualizovány a revidovány záznamy u zhruba 400 objektů v katalogu, především hradů, hradů přestavěných na zámky a zřícenin hradů na území Čech – popis, přístup a vstup, GPS, odkazy na další informace k místu aj.

[2022/1] V katalogu doplněno 15 míst z cest v prosinci 2021. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle J. Úlovce, aktualizace přehledu vybraných statistik webu.

[2022/1] Ve fotogalerii doplněno 910 fotografií 30 míst z cest v prosinci 2021 (Podkrušnohoří, střední a jižní Čechy, Vysočina).

Jaroměřice nad Rokytnou Škvorec Strážnice Krakovec Jenštejn


Zobrazit s přehledem starších aktualizací


Topoľčiansky hrad, duben 2009

www.petr-fabian.cz

Petr Fabian – Fotografie

Petr Fabian, 2000–2024

(V případě zájmu o použití fotografií se ozvěte na p.fabian@seznam.cz.)

Místo pro krátký vzkaz/komentář/připomínku:

Hrady a zříceniny v Čechách – kniha
ukázka ke stažení
Katalog hradů – hlavní strana
O hradech – vývoj hradů v Čechách
Hrady a zříceniny na Slovensku
Staré obrazy hradů
Fotogalerie
Hrady a zříceniny na Moravě a ve Slezsku – kniha
ukázka ke stažení
Mapa hradů, tvrzí a zřícenin v ČR
Mapa hradů, tvrzí a zřícenin v ČR
Typy hradů
Hrady a čeští panovníci
Karlštejn – Johann Venuto podle Quirina Jahna
Slovník pojmů
Knihy o hradech
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – severní Čechy
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – severní Čechy (2022)
Romantický zájem o hrady
Třicetiletá válka
Výsledky hlasování o nejhezčí hradní zříceninu (2005):
1. Trosky, 2. Rabí, 3. Házmburk, 4. Landštejn, 5. Gutštejn, 6. Ralsko, 7. Valdek, 8. Helfenburk u Bavorova.

Webarchiv NK

Server hrady-zriceniny.cz je nekomerční, nezávislý a neobsahuje reklamu nebo inzerci.

Většinu fotografií je po domluvě možné využít, zejména pro nekomerční účely, za určitých podmínek i pro přípravu kalendáře nebo ilustraci knižní publikace – p.fabian@seznam.cz.

Pokud byste se Vy nebo Vaše společnost chtěli stát partnery webu, případně byste byli ochotni přispět k jeho zlepšení (webdesign, grafika apod.), ozvěte se.

Holumnica
Slovensko
Neuhaus
Rakousko
Assisi
Itálie
Unspunnen
Švýcarsko
*
České hrady:
www.hrady.cz
www.stredovek.com
cs.wikipedia.org

Slovenské hrady:
www.hrady-zamky.sk
www.hrady.sk
www.slovenskehrady.sk
www.pamiatkynaslovensku.sk
sk.wikipedia.org

Hrady a kaštely na Slovensku
Slovenské hrady – mapa
Hrady a zříceniny v Rakousku
Rakouské hrady – mapa

TOPlist TOPlist

Zaragoza, Aljafería
Panoramatické fotografie