Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
– – – 100 % obsahu – – – www.hrady-zriceniny.cz – – – 0 % reklamy – – –
Strážnice Žákava Windsor Házmburk Zvířetice
Hazlov Kaceřov Červená Lhota Borotín Dobronice
Když neznáš správnou cestu, jdi po té, která je. Alena Ježková: Poutnice      

Stránky jsou věnovány hradům a jejich pozůstatkům převážně na území Čech, Moravy a Slezska. Katalog (postupně doplňovaný) dosud zahrnuje 1980 navštívených hradů, tvrzí a zřícenin u nás, dalších 200 lokalit ze Slovenska, 160 z Rakouska, Švýcarska a Itálie a 60 z dalších evropských zemí je zastoupeno zatím jen ve fotogalerii. Obsah webu vzniká od r. 2000 – v letech 2002–2012 byl umístěn na http://hrady.hyperlink.cz, od ledna 2013 na stávající adrese.

V katalogu najdete stručný popis historie každého objektu, zajímavosti, informace o přístupu, odkazy na blízká místa apod. Hodnocení (pět hvězdiček je nejvíc, jedna nejmíň) vychází vždy z mého vlastního dojmu a nemusí být pokládáno za přenositelné; náhodný návštěvník a ctitel Máchy nebo Hebera se ve svých očekáváních a zážitcích neshodnou.

Několik dalších stran je o vývoji hradů u nás, typech hradů, literatuře o hradech apod. Nechybí fotogalerie a galerie dobových obrazů a pohlednic (průběžně doplňované), slovník pojmů z hradní architektury a přehled českých panovníků.

V posledních letech jsou do katalogu zařazovány i významnější tvrze (často jde o objekty na nejasném pomezí mezi hradem a tvrzí) a další středověká opevněná místa.

Pokud kdekoli na stránkách najdete chyby věcné či technické (zastaralé informace, nefunkční odkazy apod.), budu rád, když mě na ně upozorníte – p.fabian@seznam.cz. Předem také děkuju za nápady a podněty, co na webu změnit, zpřehlednit nebo doplnit.

Objektů v katalogu: 1980 (z toho přírůstek v letech 2018–2021: 868)
Fotografií ve fotogalerii: 76304 (z toho přírůstek v letech 2018–2021: 42781)
Dobových obrazů a kreseb: 9822 (z toho přírůstek v letech 2018–2021: 5119)


Poslední aktualizace:

[2022/1] V katalogu doplněno 15 míst z cest v prosinci 2021. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle J. Úlovce, aktualizace přehledu vybraných statistik webu.

[2022/1] Ve fotogalerii doplněno 910 fotografií 30 míst z cest v prosinci 2021 (Podkrušnohoří, střední a jižní Čechy, Vysočina).

Chýnov Žákava Cornštejn Vlastějovice Proseč – Obořiště

[2021/12] V katalogu doplněno 15 míst z cest převážně na podzim 2021. Aktualizace náhledů fotografií, dalších záznamů a textů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu.

[2021/12] Ve fotogalerii doplněno 510 fotografií 24 míst z cest na podzim 2021 (střední, jižní a východní Čechy).

[2021/11] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (33 míst z cest převážně na podzim 2021, z toho 31 nových), vytvořena mapa rakouských hradů a zřícenin (aktuálně 102 objektů).

[2021/11] Na stránkách slovenských hradů a zřícenin doplněny základní údaje ke každému objektu (charakter, GPS, přístupnost apod.) a odkazy na blízká místa.

[2021/10] Doplněny fotografie hradů, renesančních kaštelů a zřícenin na Slovensku – 81 míst z cest od srpna do října 2021, z toho 58 nově zařazených. Aktualizována mapa slovenských hradů a kaštelů, upravena struktura fotogalerie.

Jaroměřice nad Rokytnou Škvorec Strážnice Krakovec Jenštejn

[2021/9] V katalogu doplněno 25 míst z cest v létě 2021, včetně posledních dvou chybějících terénních pozůstatků po hradech na Moravě (Dětřichovice–Lubina, Janůvka). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce a přehledu všech hradů v ČR.

[2021/9] Ve fotogalerii doplněno 770 fotografií 30 míst z cest převážně v létě 2021.

[2021/8] Doplněn seznam slovenských hradů – pokus o co nejúplnější přehled objektů, ze kterých se dochovaly alespoň reliéfní pozůstatky.

[2021/8] V katalogu doplněno 15 míst z cest v červenci 2021 (jižní a severozápadní Čechy). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce a přehledu všech hradů v ČR.

[2021/8] Ve fotogalerii doplněno 470 fotografií 18 míst z cest v červenci 2021.

[2021/7] Upravena struktura fotogalerie – objekty v regionech jsou nově řazeny podle charakteru (hrady a zámky / zříceniny hradů / tvrze / zaniklé objekty atd.), podobná změna se týká i slovenských hradů, zřícenin a kaštelů.

[2021/7] V katalogu přidáno 20 zřícenin kostelů, kaplí a klášterů (z cest v letech 2020–2021), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie. Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce.

Bubovice Vyšehořovice Rotštejn Staré Čívice Janovice u Rýmařova

[2021/6] V katalogu doplněno 20 míst z cest v červnu 2021 (východní Čechy, západní Čechy, jižní Morava).

[2021/6] Ve fotogalerii doplněno 530 fotografií 28 míst z cest v červnu 2021.

[2021/6] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 40 pohlednic a starších fotografií 22 dosud nezastoupených míst (západní a střední Čechy).

[2021/6] Ve fotogalerii doplněno 360 fotografií 10 míst z cest v květnu 2021.

[2021/5] Na stránkách s větším počtem dobových vyobrazení nebo pohlednic jednotlivých objektů (např. Bezděz) přidána možnost prohlížení přes slideshow.

[2021/5] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 720 pohlednic a starších fotografií 157 míst z publikace Nakladatelství Baron Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích: Severní Čechy (2021) – děkuju Petru Prášilovi. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 1012 objektů uvedených v katalogu.

[2021/5] V katalogu doplněno 35 míst převážně z cest na jaře 2021 (západní, severní a střední Čechy, Svitavsko a okolí). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu všech hradů v ČR a zřícenin tvrzí), doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce.

[2021/5] Ve fotogalerii doplněno 1480 fotografií 52 míst z cest v březnu a dubnu 2021.

Manětín Lichnice Kamýk Sirotčí hrádek Libouchec

[2021/3] Doplněn výběr známých filmových lokací – hradů, zámků a dalších míst z katalogu. Upravena možnost vyhledávání na webu, nově by mělo fungovat i s diakritikou.

[2021/3] V katalogu doplněno 35 míst z cest v zimě 2021 (západní, jižní, severní a střední Čechy, Vysočina, východní Morava). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu všech hradů v ČR a objektů na pomezí hradu a tvrze) a ohrožených památek podle NPÚ, resp. J. Úlovce.

[2021/3] Ve fotogalerii doplněno 1610 fotografií 55 míst z cest v lednu a únoru 2021.

[2021/1] V katalogu doplněno 10 míst z cest v prosinci 2020 (jižní a střední Čechy). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamu všech hradů v ČR a statistik webu.

[2021/1] Ve fotogalerii doplněno 450 fotografií 16 míst z cest v prosinci 2020.

Gutštejn Chvalkovice Potštejn Malešov Zvíkov

[2020/12] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 80 obrazů, pohlednic a historických fotografií, převážně dosud nezastoupených (často zaniklých) objektů. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 950 objektů uvedených v katalogu (z celkových 1790).

[2020/12] Vytvořen seznam všech hradů v ČR (bez ohledu na stupeň dochování, včetně domnělých/předpokládaných hradů a objektů na pomezí hradu a tvrze).

[2020/12] V katalogu doplněno 16 míst z cest v listopadu 2020 (jižní Čechy, Vysočina, jižní Morava, východní Čechy). Aktualizace dalších záznamů v katalogu (vč. zařazení do okresu – Vartnov) a statistik webu.

[2020/12] Ve fotogalerii doplněno 810 fotografií 30 míst z cest v listopadu 2020.

[2020/11] V katalogu doplněno 6 míst z cest na podzim 2020 (převážně jižní Čechy) a 12 samostatných záznamů pro objekty v blízkosti jiných, s nimiž byly původně spojeny do jednoho hesla (mj. Dalovice–Starý zámek, Nosislav–tvrz, Přestavlky–starší tvrz, Semily–Koštofrank, Vlčice–zámek, Zbenice–starší tvrz). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, drobné úpravy grafiky.

[2020/11] Ve fotogalerii doplněno 300 fotografií 12 míst z cest v říjnu 2020.

[2020/10] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 480 obrazů, historických fotografií a pohlednic slovenských hradů, upravena struktura stránek, prolinkování s fotografiemi. Doplnění pohlednic 7 míst z publikace Nakladatelství Baron Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích: Západní Čechy (2018).

[2020/10] Doplněny fotografie hradů, renesančních kaštelů a zřícenin na Slovensku (převážně středním a jihovýchodním) – 41 míst z cest v srpnu a září 2020, aktualizována mapa slovenských hradů a kaštelů.

[2020/9] V katalogu přidáno 24 míst z cest v létě 2020 (převážně Morava a Slezsko). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu zřícenin tvrzí a objektů na pomezí hradu a tvrze), doplnění ohrožených památek podle NPÚ.
Aktualizována poznámka k obsahu II, doplněn přehled vybraných statistik webu.

[2020/9] Ve fotogalerii doplněno 740 fotografií 40 míst z cest v červenci a srpnu 2020.

[2020/9] Doplněno 117 retro kreseb Jana Heřmana. Odkazy na dobové obrazy a pohlednice jsou aktuálně vloženy u 921 objektů uvedených v katalogu, odkazy na kresby Jana Heřmana u 483 míst.

Panenský Týnec Panenský Týnec Rudník Vyšehořovice Zlovědice

[2020/8] V katalogu přidáno 20 zřícenin kostelů, kaplí a klášterů (z cest v letech 2019–2020), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie. Aktualizace přehledu ohrožených památek podle NPÚ.

[2020/7] V katalogu přidáno 17 míst z cest začátkem léta 2020 (západní a severní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu komend a objektů na pomezí hradu a tvrze), doplnění nejvýše položených hradů a tvrzí, Národních kulturních památek ČR a ohrožených památek, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/7] Ve fotogalerii doplněno 470 fotografií 26 míst z cest v červenci 2020.

[2020/7] Doplnění galerie dobových vyobrazení – přibližně 580 pohlednic, fotografií a obrazů 93 míst (severní Čechy, východní Čechy, Český ráj a Podbezdězí). Aktuálně jsou dobové obrazy a pohlednice vloženy u 914 objektů v katalogu.

[2020/6] Vytvořena fotogalerie hradů, pevností a zřícenin ve 20 dalších evropských zemích – 1370 fotografií 61 míst z cest v letech 2002–2020.

[2020/6] V katalogu přidáno 10 míst z cest v květnu 2020 (východní, střední a jižní Čechy, Vysočina). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů nejvýše položených hradů a tvrzí a ohrožených památek, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/6] Ve fotogalerii doplněno 390 fotografií 17 míst z cest v květnu 2020.

[2020/5] Doplněny fotografie hradů, pevností a zřícenin v Itálii z cesty v září 2019. Drobné úpravy fotogalerie slovenských hradů, vložení mapy.

[2020/5] V katalogu přidáno 30 míst z cest v dubnu 2020 (severní, východní a střední Čechy, Vysočina, jižní Morava). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/5] Ve fotogalerii doplněno 1800 fotografií 66 míst z cest v dubnu 2020.

[2020/5] Na stránkách s fotografiemi jednotlivých objektů (CZ, SK, AT, IT, CH) přidána možnost prohlížení přes slideshow.

[2020/5] V galerii dobových vyobrazení opraveno mylné přiřazení vedut popsaných jako "Rabenstein" od Václava Bergera a Johanna Venuta – ve skutečnosti se jedná o Zelenou Horu, nikoli Rabštejn nad Střelou.

Hartenberk Puclice Slavkov Bechyně Kašperk

[2020/4] V katalogu přidáno 22 míst z cest v březnu 2020 (západní, střední a východní Čechy, jižní Morava). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů Národních kulturních památek ČR, objektů na pomezí hradu a tvrze a zřícenin tvrzí, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/4] Ve fotogalerii doplněno 1070 fotografií 38 míst z cest v březnu 2020.

[2020/3] V katalogu přidáno 18 míst z cest v únoru 2020 (převážně severní Morava a Slezsko, včetně Těšínska). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek a objektů na pomezí hradu a tvrze, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/3] Ve fotogalerii doplněno 560 fotografií 20 míst z cest v únoru 2020.

[2020/2] V katalogu přidáno 15 míst z cest převážně v lednu 2020 (střední a západní Čechy, Vysočina). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů Národních kulturních památek ČR a ohrožených objektů, aktualizace dalších informací a náhledů fotografií v katalogu, drobné úpravy grafiky stránek jednotlivých míst.

[2020/2] Ve fotogalerii doplněno 720 fotografií 28 míst z cest v lednu 2020.

[2020/1] V katalogu přidáno 12 míst z cest v prosinci 2019 (převážně východní a jižní Čechy). Úprava seznamů podle charakteru objektu, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/1] Ve fotogalerii doplněno 510 fotografií 17 míst z cest v prosinci 2019.

[2020/1] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 395 pohlednic 158 míst z publikace Nakladatelství Baron Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích: Západní Čechy (2018) – děkuju Petru Prášilovi. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 862 objektů uvedených v katalogu.

Potštejn Malešov Gutštejn Toužetín Žirovnice

[2019/12] V katalogu přidáno 13 lokalit z cest v listopadu a prosinci 2019 (jižní a střední Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek a nejvýše položených hradů a tvrzí na našem území. Další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2019/12] Ve fotogalerii doplněno 520 fotografií 17 míst z cest na podzim 2019.

[2019/11] Třetí letošní doplnění fotografií hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku (celkem 53 míst z cest od června do října 2019, poslední na Spiš a Šariš). Vytvoření galerie dobových obrazů slovenských hradů. Drobné aktualizace a oprava chyb u několika záznamů v katalogu.

[2019/11] V katalogu přidáno 15 lokalit z cest v říjnu 2019 (východní Čechy, Český ráj, Mladoboleslavsko), aktualizace informací a náhledů fotografií u dalších objektů.

[2019/11] Ve fotogalerii doplněno 420 fotografií 17 míst z cest v říjnu 2019.

[2019/10] Doplněny fotografie z cest na Slovensko (21 míst, 710 fotografií) v létě a začátkem podzimu 2019.

[2019/9] V katalogu přidáno 10 lokalit z cest v srpnu 2019 (převážně severní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, náhledů fotografií a dalších údajů v katalogu.

[2019/9] Ve fotogalerii doplněno 520 fotografií 23 míst z cest v srpnu 2019.

Bezděz Potštejn Pole Kunžvart Bouzov

[2019/8] V katalogu přidáno 30 zřícenin kostelů, kaplí a klášterů u nás (převážně z cest v letech 2017–2019), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie.

[2019/8] V katalogu přidáno 18 lokalit z cest v létě 2019 (převážně severní Morava a Slezsko, severní Čechy, střední Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, náhledů fotografií a dalších údajů v katalogu.

[2019/8] Ve fotogalerii doplněno 780 fotografií 35 míst z cest v létě 2019.

[2019/7] Na stránky většiny objektů v katalogu vloženy odkazy na další informace na wikipedii. Drobné úpravy grafiky katalogu, rozdělení seznamu míst, která byste neměli minout, podle jejich charakteru.

[2019/7] Doplněny fotografie z cest do Rakouska (15 míst, 280 fotografií) a na Slovensko (16 míst, 465 fotografií) v první polovině roku 2019. Upravena struktura galerie slovenských hradů, doplněny odkazy.

[2019/6] V katalogu přidáno 30 lokalit z cest na jaře 2019 (střední a severní Morava, východní Čechy, Český ráj). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, náhledů fotografií a dalších údajů v katalogu.

[2019/6] Ve fotogalerii doplněno 930 fotografií 42 míst z cest v květnu a červnu 2019.

[2019/6] Na stránkách hradů a zřícenin v blízkém zahraničí (Rakousko, Slovensko, Itálie, Švýcarsko) doplněny odkazy na polohu v mapě.

[2019/5] Vytvořena google mapa hradů, tvrzí a zřícenin uvedených v katalogu, náhledy okolí vloženy i na stránky jednotlivých míst.

[2019/5] Přidány další specifické výpisy podle charakteru míst: objekty na pomezí hrad/tvrz, komendy, opevněné kostely a kláštery, zříceniny tvrzí. Drobné úpravy grafiky katalogu.

[2019/5] V katalogu přidáno 37 lokalit z cest v dubnu 2019 (převážně západní Čechy, Dačicko, střední Čechy). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce. Další drobné aktualizace záznamů v katalogu (náhledy fotografií, přístupnost, současný stav apod.).

[2019/5] Ve fotogalerii doplněno 1280 fotografií 60 míst z cest v dubnu 2019. Oprava zařazení několika objektů na rozhraní západních a středních Čech do regionů.

[2019/5] Drobná doplnění galerie dobových vyobrazení. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 772 míst uvedených v katalogu.

Točník Komařice Ostrov nad Ohří Petrovice Kunžvart

[2019/4] V katalogu přidáno 29 lokalit z cest v březnu 2019 (Vysočina, střední Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce. Další drobné aktualizace záznamů v katalogu (náhledy fotografií, přístupnost, současný stav apod.).

[2019/4] Ve fotogalerii doplněno 1240 fotografií 52 míst z cest v březnu 2019.

[2019/3] Doplněno 95 retro kreseb Jana Heřmana (odkazy jsou aktuálně vloženy u 444 míst z katalogu).

[2019/3] Zpřehledněna navigace po stránkách jednotlivých okresů – v levé části doplněny seznamy okresů po krajích.

[2019/3] V katalogu přidáno 46 lokalit z cest v zimě 2018/19 (jižní Morava, východní, střední a jižní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů Národních kulturních památek ČR a ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce. Další drobné aktualizace záznamů v katalogu (náhledy fotografií, přístupnost, současný stav apod.).

[2019/3] Ve fotogalerii doplněno 1450 fotografií 63 míst z cest v zimě 2018/19. Nově doplňované fotografie jsou ve vyšším rozlišení cca 1000x670 px – postupně bude do tohoto rozlišení exportována i většina starších.

[2019/2] Doplnění galerie dobových vyobrazení – přibližně 1050 pohlednic, fotografií, obrazů a grafik 230 míst (severní Morava a Slezsko, střední Morava, jižní Morava, Vysočina, východní Čechy). Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 742 míst z katalogu.

[2019/1] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 735 pohlednic 262 míst z publikací Nakladatelství Baron (střední Čechy, jižní Čechy) – děkuju Petru Prášilovi. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 652 míst uvedených v katalogu.

[2019/1] Upravena grafika webu, drobné aktualizace obsahu a záznamů v katalogu.

Lštění Průhonice Brandlín Zahrádky Benešov nad Ploučnicí


Zobrazit s přehledem starších aktualizací


Topolčiansky hrad, duben 2009

www.petr-fabian.cz

Petr Fabian – Fotografie

Petr Fabian, 2000–2022

(V případě zájmu o použití fotografií se ozvěte na p.fabian@seznam.cz.)

Místo pro krátký vzkaz/komentář/připomínku:

P. F. – Fotografie
Katalog hradů – hlavní strana
O hradech – vývoj hradů v Čechách
Hrady a zříceniny na Slovensku
Staré obrazy hradů
Fotogalerie
Mapa hradů, tvrzí a zřícenin v ČR
Mapa hradů, tvrzí a zřícenin v ČR
Typy hradů
Hrady a čeští panovníci
Karlštejn – Johann Venuto podle Quirina Jahna
Slovník pojmů
Knihy o hradech
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – západní Čechy
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – západní Čechy (2018)
Romantický zájem o hrady
Třicetiletá válka
Výsledky hlasování o nejhezčí hradní zříceninu (2005):
1. Trosky, 2. Rabí, 3. Házmburk, 4. Landštejn, 5. Gutštejn, 6. Ralsko, 7. Valdek, 8. Helfenburk u Bavorova.

Webarchiv NK

Server hrady-zriceniny.cz je nekomerční, nezávislý a neobsahuje reklamu nebo inzerci.

Většinu fotografií je po domluvě možné využít, zejména pro nekomerční účely, za určitých podmínek i pro přípravu kalendáře nebo ilustraci knižní publikace – p.fabian@seznam.cz.

Pokud byste se Vy nebo Vaše společnost chtěli stát partnery webu, případně byste byli ochotni přispět k jeho zlepšení (webdesign, grafika apod.), ozvěte se.

Holumnica
Slovensko
Neuhaus
Rakousko
Assisi
Itálie
Unspunnen
Švýcarsko
*
České hrady:
www.hrady.cz
www.stredovek.com
cs.wikipedia.org

Slovenské hrady:
www.hrady-zamky.sk
www.slovenskehrady.sk
www.pamiatkynaslovensku.sk
sk.wikipedia.org

Hrady a kaštely na Slovensku
Slovenské hrady – mapa

TOPlist TOPlist

Zaragoza, Aljafería
Panoramatické fotografie